Whatsapp Whatsapp
Telefon Hemen Ara

Varikosel

VARİKOSEL NEDİR?

Testisler vucütta, skrotum (torbalar) adı verilen bünyenin içinde bulunmaktadır. VARİKOSEL testislerin kirli kanını kalbe doğru taşıyan toplar damarlarının (plexus pampiniformis venlerinin) ileri derecede genişlemesi ve kıvrımlarının artması sonucu oluşan bir varis rahatsızlığıdır.

Varikosel sol tarafta daha sık görülür. Sağ tarafta tek başına görülmesi oldukça nadirdir ve özellikle sağ böbrek tümörleri açısından dikkatle incelenmesi gerekmektedir. % 10 kadar hastada varikosel çift taraflı olabilmektedir.

Varikosel çok ciddi boyutlara gelene kadar genellikle fiziki herhangi bir şikayete yol açmaz. Bazen ilerlemiş varikosellilerde testislerde ağrı, küçülme, dolgunluk hissi gibi şikayetlere neden olabilirler. Varikosel bazen kasığa vuran künt ağrıya ve testisde çekilme hissine neden olabilir. Ayakta uzun süre kalındığında ağrı artar, yatmakla azalır.

Ancak varikoseli olan erkeklerin bir kısmında herhangi bir fiziki rahatsızlık yapmadan bile İNFERTİLİTE‘ye (çocuk sahibi olmada zorlanmaya) neden olmaktadır.

 

Varikosel Nitekim;

Kısırlık (infertilite) şikayeti olan erkeklerin yaklaşık % 40- 50’sinde varikosel mevcuttur. Bu genişleyen varisleşmiş toplar damarlarda kanın normalde kalbe doğru belli bir hızla taşınması gerekmektedir. Ancak bu damarların içindeki kapakçıklar da bozulduğundan özellikle karın içi basıncının arttığı durumlarda (örneğin öksürme ve ıkınma esnasında) kan geriye doğru (testislere) kaçar. İşte bu sebepten dolayı testislerde ısı artışına sebep olduğu ve bu nedenle sperm üretimini olumsuz etkilediği, genişleyen damarlarda biriken kanda yüksek oranda bulunan bazı metabolik ürünlerin ve oksijenlenmenin azalması sperm üretimini olumsuz etkilemekte ve kısırlığa sebep olmaktadır.

 

Varikosel TANI

Varikosel yumurtalıkların muayene edilmesi ve skrotal renkli doppler ultrasonografik inceleme ile tespit edilir. Muayenede dilate (genişlemiş), torsiyöz (kıvrıntıları artmış) venler hissedilebilir.

Varikosel; I. dereceden IV. dereceye kadar derecelendirilmektedir.

  1. derecede ıkınmayla damarlar belirginleşir,
  2. derecede damarlar orta kalınlıkta,

III. derecede damarlar ileri derecede kalınlaşmış,

  1. derecede ise damarlar çok genişlemiş, kıvrımlar çok büyük yumaklar yapmıştır ve bozulmuş dolaşıma bağlı testislerde ufalma görülebilir.

Hasta yatırıldığı zaman pleksus pampiniformis boşalmakta ve ven pakeleri kaybolmaktadır. Kaybolmadığı taktirde böbrek tümörü, retroperitoneal veya intraperitoneal bir tümöre bağlı sekonder varikosel düşünülmeli ve İVP, karın ultrasonografisi, bigisayarlı tomografi gibi daha ileri tetkikler planlanmalıdır.

SKROTAL RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ

Ultrasonla yapılan muayenede hem testislerin yapısı, boyutu hakkında bilgi alınabilmekte hem de venlerin içindeki kan akımı incelenebilmektedir.

Varikosel tespit edilen her hastada (eğer hasta puberte öncesinde değilse) olası bir testis harabiyetinin incelenmesi için mutlaka SPERMİOGRAM testi istenmelidir. Spermiogram detayları İnfertilite konusu içinde işlenmiştir. Çocukluk dönemindeyse testis boyutları hacim ölçme cihazlarıyla yakınen takip edilmelidir

Varikosellilerin yaklaşık yarısından fazlasında sperm sayısı ve hareketliliği düşmüş, sperm yapıları bozulmuştur. (sperm sayısı 20 milyon / ml, hareket % 50, morfoloji WHO ya göre % 50 nin altında görülebilmektedir)

 

Varikosel TEDAVİ

Düşük gradeli varikosellerde teşhis ve ameliyat kararları Skrotal Renkli Doppler Ultrasonografi ile konulabilmektedir. Doppler Ultrasonografi ile reflu (geriye kaçak) gözlenen varikosellerin ameliyat edilmeleri gerekir.

Ağrısız varikosellerde, testislerde ufalma yapmayan ve/veya evli olup çocuk sahibi olan erkeklerin varikosellerinde tedaviye gerek yoktur. Varikosel ağrı yapıyorsa, testislerde ufalmaya ve infertiliteye neden olmuş ise cerrahi tedavi gereklidir.

Ameliyat ne kadar erken yapılırsa testis hücreleri harabiyeti o kadar erken önleneceği için iyidir.

 

Varikoselektomi Ameliyatı

Varikosel erkek infertilitesinin tedavi ile en iyi düzeltilebilen sebebidir. Tedavi oldukca yüz güldürücüdür. Varikoselin tek tedavisi varisleşmiş venlerin çalışmasının iptali iledir. Bunun için de en çok kullanılan yöntem AMELİYATTIR. Diğer bir yöntem de EMBOLİZASYONDUR. Kısırlık şikayeti olan varikoselli erkeklerde, ve / veya çok yoğun ağrı şikayeti olanlarda veya testislerinden biri diğerine göre anlamlı küçülme göstermiş varikoselli erkeklerde , cerrahi tedavi önerilir. Çocukluk dönemindeki varikosellerde ise testis gelişinin takibi ile izlem veya ileri boyutlu varikosellerde cerrahi önerilmektedir. Açık cerrahi ve Laparoskopik teknikler vardır.

   

   

 

Prensip bütün metodlarda aynı olup; varisleşmiş fonksyonu bozulmuş olan venler (vena spermatica interna , vena spermatica externa , vena cremasterica) bağlanıken, vena deferentialis, sperm kanalları ve temiz kanı taşıyan testis arterleri ve lenf damarları korunmalıdır.

Açık cerrahi teknikler; normal açık operasyon, mikroskopik teknikler şeklinde olabilmektedir. Varikoselektomi ameliyatı kasık bölgesine yapılacak lokal anestezi veya belden yapılacak spinal anestezi veya genel anesteziyle rahatlıkla yapılabilir. Ameliyat kasık bölgesinden yapılan küçük bir kesi ile gerçekleştirilir. Varisleşmiş venler bağlanır ve kesilirler. Basit bir ameliyattır ve genellikle hastane de yatmayı gerektirmez ancak çok dikkatlice ve büyütme (optical loop) ile yapılması gereken bir ameliyattır. Ameliyat ortalama 20 – 30 dakika kadar sürer. Bu sırada testisle ilgili diğer oluşumların zarar görmemesine özen gösterilmelidir.

Varikosel ameliyatı dikkatli yapılmaz ve lenfatik damarlar bağlanırsa hidrosel (testis çevresinde sıvı birikimi), temiz kan getiren damar (arter) bağlanırsa testis atrofisi gibi komplikasyonlar görülebilir. Bu ameliyatta üroloğun deneyimi önemlidir.

Bir sperm hücresinin yapılmaya başlaması ile olgunlaşıp depo edilmesi arasında kabaca 90 gün gerektiğinden varikoselektomiden ortalama 3 ay sonra sperm hücrelerine ait bozukluklar düzelmeye başlar. Bu sebeple ilk sperm tetkiki ameliyattan sonraki 6. ayda yapılmalıdır. Sperm üretimindeki düzelme ameliyat olan hastaların %70 inde görülür. Yapılan araştırmalarda varikoselektomi ameliyatı olanların yaklaşık yarısının bebek sahibi olduklarını göstermiştir.

EMBOLİZASYON

Burada radyolojik olarak bir nevi anjio yapar gibi kateter yardımıyla varisleşmiş venlerin en üst noktasına (böbreğe doğru olan tarafına) tıkayıcı kömür (coil) veya benzeri ajanlar takılır ve bu venlerin çalışması durdurulmuş olur.