Whatsapp Whatsapp
Telefon Hemen Ara

İnkontinans

ÜRİNER İNKONTİNANS TANIMI NE ANLAMA GELMEKTEDİR? HANGİ TİPLERİ BULUNMAKTADIR ?

Üriner inkontinans; idrarın istemsiz olarak kaçırılması şeklinde tanımlanabilir

İnkontinanslar birçok değişik şekilde sınıflanabilir , ancak ayırım kolaylığı açısından en pratik sınıflama şöyledir :

GERÇEK STRES İNKONTİNANS (GSI)

*Urge inkontinans

*Nöropatik inkontinans

*Konjenital inkontinans

*Paradoksal veya overflow inkontinans

*Post travmatik veya iatrojenik inkontinans

*Fistülöz inkontinans

 

İNKONTİNANSLAR İÇİNDE EN SIK KARŞIMIZA ÇIKAN FORMLAR GSI, URGE INKONTİNANS VE MİXT TİP DENİLEN İKİ DURUMUN BİRLİKTELİĞİDİR.

STRESS İNKONTİNANS TANIMI NEDİR ? EN ÇOK KİMLERDE GÖRÜLÜR?BELİRTİLERİ NELERDİR ?

GSI in fizyopatolojisi için  bir çok teori öne sürülmüştür.

Bu gün için en çok kabul gören görüş ise şöyledir: Üretranın hatalı pozisyonu dolayısıyla stres esnasında ( ıkınma vs ) üretraya intikal etmesi gereken basıncın yeterice doğru intikal etmemesi.

Genellikle çok sayıda ve zor doğum yapmış ve / veya yaşı ilerlemiş veya aşırı kilo alıp veren kadınlarda görülür. Kalça adalelerinin veya sinirlerinin doğum sırasında zedelenmesi sonucu , mesane boynu öksürme, hapşırma, gülme, merdiven çıkma, yük taşıma, cinsel ilişki sırasında yer değiştirerek veya kapanamayarak hasta idrar kaçırır.

URGENCY İNKONTİNANS TANIMI NEDİR? OLUŞUMU NEYE BAĞLIDIR ?

Urgency inkontinans : Ani idrar hissi duyma ve bu hissi bastıramama ve idrar edene kadar bir miktar idrar kaçırma olarak tanımlanabilir .

Burada mesanenin sinirlerinin aşırı uyarılaması söz konusudur Genellikle idrar yolları infeksiyonuyla birliktedir.

OVERFLOW İNKONTİNANS TANIMI NEDİR? HANGİ DURUMLARDA GÖZLENİR ?

Overflow inkontinans; hastada temelde devamlı rezidüel idrar vardır. Gerçek bir inkontinans değildir. Obstrüksyon (tıkanma) ve nörojenik problemlerde görülür. Taşma tarzında inkontinans olur.

STRESS İNKONTİNANS TEDAVİLERİ NELERDİR ?

1. medikal veya cerrahi dışı tedaviler

2. cerrahi tedaviler

Bugün için kabul gören görüş; cerrahi dışı tedavilerin:

operasyonu kaldıramayacak derecede rahatsız olan hastalar ile hafif şikayeti olan hastalar için kullanılabileceğidir.

STRESS İNKONTİNANSDA CERRAHİ DIŞI TEDAVİLER NELERDİR ?

CERRAHİ DIŞI TEDAVİLER

*Hasta şişmansa; kilo vermesi

*Östrojen preparatlarının ağızdan veya vajinal olarak kullanılması (özellikle menapozda hypoöstrojenizme bağlı mucozanın kapanma fonksiyonunu yitirmesi)

*Alfa adrenerjik ajanlar 

*Trisiklik antidepresanlar (imipramine) ve antimuskarinik ilaçlar (oxybutynin chloride) 

*Fizyoterapi (keegle eksersizleri)

*Elektriki stimülasyon , inkontinans koltukları, biofeefback

*Vajinal konlar ve pezzerler

*Üretral kateter takılması

STRESS İNKONTİNANS TEDAVİSİNDE NELER AMAÇLANMAKTADIR ?

Anatomik SI tedavisinde temel amaç: BOZULMUŞ OLAN ÜRETRA AÇISINI DÜZELTMEK BÖYLELİKLE KARIN İÇİ BASINCININ İNTİKALİNİ DÜZELTMEK tir.

İntensek yetmezlikte ise temel amaç:

üretranın direncini (rezistansını) arttırmak ve koaptasyonunu (kapanabilme kapasitesini) sağlamaktır.

STRESS İNKONTİNANSDA CERRAHİ TEDAVİLER NELERDİR ?

İnkontinans cerrahisinde açık ameliyatlardan kapalı tekniklere , karından yapılanlardan vajen içinden yapılanlara , hiçbir kesi yapılmadan olanlardan birkaç delikle yapılan laparoskopik tekniklere kadar yüzlerce çeşit ameliyat tekniği mevcuttur.

Retropubik transabdominal işlemler  (Karından yapılan açık teknikler)

(MMK 1949, Burch 1961, Richardson 1981)

Transvajinal Teknikler:

– Kelly plikasyon 1912

– İğne askı yöntemleri

(pereyra 1959, modifiye pereyra yöntemleri: stamey 1973, raz 1981, gittes 1987, modifiye gittes yahya 1989, leach 1991)

 

Sling metodları (askı ameliyatları)

Pubovajinal sling (rektus fasyası veya fasya lata piramidal kas vs kullanılmış)

Anteriorvajinal wall sling ( Raz )

Sentetik materyaller ile sling (poliglikolik asit – teflon vs)

TVT operasyonu

Laparoskopik metodlar

Burch ve sling’ ler

 

Peri üretral injeksiyonlar ( teflon -kollagen -silikon -cam – yağ

 

Artifisiyel Üretral Sfinkter (AUS (AMS 800))

ÜRETRAL KARANKÜL NEDİR, BELİRTİLERİ NELERDİR VE TEDAVİSİ NASIL YAPILMAKTADIR ?

Burada oluşan patoloji ; üretranın iç tabakası olan mukozanın gevşemesi ve dışa doğru sarkmasıdır. Normalde erken safhalarda herhangi bir şikayete yol açmazken , ilerleyip büyüdüğünde idrar yolu çıkışında kısmi daralmaya yol açar ve zaman zamanda idrarda ve / veya sonrasında kanamaya  (hematüri) ve  idrar yaparken yanmaya ( dizüri ) neden olabilir. Lokal veya spinal anestezi altında ofis şartlarında bile yapılabilen basit bir cerrahi müdahaleyle sarkan bu mukoza parçası çıkartılıp kalan mukoza yeniden ağızlaştırılır. Günü birlik bir cerrahi müdahaledir.