Whatsapp Whatsapp
Telefon Hemen Ara

Mesane

MESANE NEDİR, GÖREVİ NEDİR?

Mesane, böbrekler tarafından yapılan idrarı depolayan ve işemeyi sağlayan organdır.

MESANE KANSERİ SEBEBİ NEDİR ?

Sebebi genellikle belli değildir. Ancak SİGARA , BOYA SANAYİ ( orthoaminophenol ) ’inde uzun yıllar çalışma en sık sorumlu tutulan sebeplerdir.

MESANE KANSERİ TİPLERİ NELERDİR ?

Mesane kanserlerinin %98 i epitelyal ve bunlarında çoğu transizyonel hücreli (transitional cell carsinoma (TCC) ) karsinomlardır. Tüm mesane kanserlerinin %90 ı transizyonel hücreli karsinomlardır.

MESANE TÜMÖRÜ BELİRTİLERİ NELERDİR ?

Mesane kanserli hastaların %85-90 ‘ında kanlı idrar (hematüri) ilk gözlenen semptomdur. Hematüri genellikle ağrısızdır, gözle görülebilir ( makroskopik ) , mikroskobik, aralıklı veya sürekli olabilir. Bazı hastalarda sık sık idrara çıkma, idrarını yetiştirememe ve yanma gibi sistism belirtileri de olabilir.

MESANE TÜMÖRÜ TANISINDA KULLANILAN RADYOLOJİK GÖRÜNTÜLEME TETKİKLERİ NELERDİR?

İntravenöz ürografi ( IVP ) hematürinin tanımlanması için sıklıkla kullanılan bir tetkiktir.

Abdominal ultrasonografi ( US ) , Bilgisayarlı tomografi ( CT ) ve Magnetik Rezonans tetkikleri (MRI ) de yine benzer şekilde mesane içinde yer işgal eden bir lezyonu gösterir.

MESANE TÜMÖRÜ BELİRLEYİCİLERİ OLARAK HANGİ TESTLER KULLANILMAKTADIR VE GÜVENİLİRLİKLERİ NEDİR?

tanı koyma anlamında özgünlükleri % 100 güvenilir değildir. BTA stat – BTA TRAK – NMP 22 gibi testler bugün piyasada değişik oranlarda kullanılmaktadır.

MESANE KANSERİNDE VEYA ŞÜPHESİNDE KESİN TANI NASIL KONULUR?

Tanı için birçok görüntüleme tekniği kullanılmasına rağmen, sistoskopi ve biopsi ile KESİN TANI konulabilir.

MESANE KANSERİ EVRELERİ NELERDİR?

YÜZEYEL (mesane duvarında derinleşmemiş) MESANE KANSERİ:
Burada tümörün ilk ameliyat sonrası yayılımının yüzeyel olduğu ve kas dokusuna kadar tümörün ilerlemememiş olduğu kastedilir. (stage 0 – 1)

İNVAZİV (mesane duvarında derinleşmiş) MESANE KANSERİ:
Burada tümörün ilk ameliyat sonrası yayılımının ilerlemiş olduğu , kas dokusuna ve hatta daha da ilerleyerek yağ tabakasına kadar tümörün ilerlemememiş olduğu kastedilir. (stage 2 – 3 – 4)

MESANE KANSERİNDE TEDAVİ NEDİR ?

YÜZEYEL (mesane duvarında derinleşmemiş) MESANE KANSERİ:
Hastalığın erken evrelerindeki tedavi yöntemi ; tümörün kapalı (endoskopik) tekniklerle bütünüyle çıkartılmasıdır TRANSÜRETRAL MESANE TÜMÖRÜ REZEKSİYONU (TUR BT).

Yüzeyel mesane tümörlerinde ilk operasyondan hemen sonra;

eğer tümör 2 cm den büyükse , birden fazlaysa , kötü yerleşimliyse , CIS mevcutsa veya üroloğun tecrübesine göre tam temizlenmemişse ve / veya nüks etme ihtimali yüksek gibiyse değişik kimyasal ajanlarla mesane 6 -8 haftalık dönemde haftada bir yıkanır (intravesical kemo-immuno terapi).

İNVAZİV (mesane duvarında derinleşmiş) MESANE KANSERİ:
Bu tip hastalarda ilk yapılan TUR BT operasyonu kesin tedaviyi sağlamaz ve ilave tedavi mutlaka düzenlenmelidir.Bu tedaviler::Radyoterapi, Radikal Sistektomi+Üriner Diversiyon-Parsiyel Sistektomi-Kemoterapidir

YÜZEYEL MESANE KANSERİNDE TAKİP NASIL DÜZENLENİLMEKTEDİR?

Tavsiye edilen kontrol endoskopi periodları ; ilk 2 sene için 3 ayda bir , sonraki 2 sene için 6 ayda bir ve sonrasında ise senede bir dir. Bu izlem periodunda hiç nüks olmaması esas alınmaktadır. Arada görülen her nüks ile izlem zamanları tekrar baştan başlar.

SİSTİT NEDİR, NASIL OLUŞMAKTADIR?

Sistit , idrar kesesi (mesane)’ nin enfeksiyonudur. Genellikle bir enfeksiyon ajanının idrarda çoğalıp mesane duvarını enfekte etmesi sonucu görülür.

SİSTİT BELİRTİLERİ NELERDİR?

Hastalarda çok sık idrara çıkma ( pollaküri ), idrar yaparken yanma (dizüri ) ve sızı (strangüri ) acil idrar yapma isteği ( urgency ) , geceleri idrara kalkma ( noktüri ) vardır. Bazen sızı idrar yaptıktan sonra olur ve birkaç damla kan görülebilir. İdrar kanlı ( hematüri ) da olabilir. Hastalar genellikle idrarlarının bulanık ve kötü koktuğunu söylerler. Gene birçok hastanın ağrılı cinsel ilişki (disparonea) şikayeti vardır.
Karında hassasiyet ve hatta küçük çocuklarda karın ağrısı , bulantı ve kusma da tabloya eşlik edebilir. ATEŞ genellikle YOKTUR.

NEDEN SİSTİT KADINLARDA ERKEKLERE ORANLA DAHA FAZLA GÖRÜLÜR

Kadınların idrar kanalları erkeklere oranla oldukça kısadır. Sistiti oluşturan mikrobik ajanlar koli basilleri (Echerchia Coli ) genellikle apış arasında bulunurlar ve kadınlarda kolaylıkla kısa idrar kanalından mesaneye ulaşırlar. Cinsel ilişki de bu bulaşmaya katkı sağlar.

NEDEN BAZI KADINLAR SIK SIK SİSTİT GEÇİRİR ?

Sistit için bazı risk faktörleri vardır. Bu faktörlere sahip kadınlar sistite yatkındırlar.

Genital hijyenin iyi olmaması, genital pH’nın 4.5 dan fazla olması ,vajinal enfeksiyonlar, gebelikten korunmak için diafram kullanmak, hamilelik, şeker hastalığı olması, kabızlık (konstipasyon ) , sıkı ve sentetik iç çamaşırı giymek, menopoz ve idrar yapmayı erteleme sistit için risk faktörleridir.

SİSTİTTEN KORUNMA YOLLARI NELERDİR?

Sistitten korunmak veya en azından sistit ataklarını seyretmek için ;

günde en az 1.5-2 lt sıvı almalısınız. Böylece varsa bakterileri mesanenizden uzaklaştırır veya üremesine engel olabilirsiniz.

İdrarınız geldiğinde bekletmemeli hemen tuvalete gitmeli ve temizliğinizi önden arkaya doğru yapmalısınız.

Özellikle sık sistite yakalanan bir kişi iseniz küvet kullanmamalı duş yapmalısınız.

İlişki öncesi ve sonrası genital bölgenizi mutlaka yıkamalı, ilişki sonrasında hemen idrar yapmalısınız.

Haftada 1 defa genital bölge temizliği için asiditesi ayarlanmış özel şampuanlarla vajinal temizliğinizi yapmalısınız.

Sıkı, dar pantolonlar ve sentetik iç çamaşırları yerine pamuklu çamaşır ve etek giymelisiniz.

SİSTİTDE TEDAVİ NASIL DÜZENLENİR?

Sistitlerin tedavisinde her zaman antibiyotik gerekmesede genellikle antibiyotikler ile tedavi edilir. İlaveten antikolinerjik ler , sıcak oturma banyoları , üriner analjezikler tedaviye ilave edilebilir.

KRONİK BAKTERİYEL SİSTİT NEDİR, TEDAVİSİ NASIL DÜZENLENİR?

1 yıl içinde 3 veya daha fazla sayıda tekrarlayan , arada asemptomatik bakteriüri devreleri gösteren mesane enfeksiyonudur. Tedavisinde ; Antibioterapi + idrarın asitleştirilmesi (asidifikasyonu) + uzun dönem baskılayıcı (supresyon) antibiotik tedavisi özellikle nitofurantoin / TMP-SMZ içeren ilaçlarla yapılmalıdır.

NON-BAKTERİYEL SİSTİT TANIMI NE ANLAMA GELMEKTEDİR?

Klinik olarak sistit tablosu gösteren ancak kültürde bakteri üretilemeyen durumları ifade eder.

  • Allerjik sisitler
  • Gardnerella – Üreoplasma – Candida veya Herpes simplex ile olan enfeksiyonlar
  • Radyasyon sistiti veya kimyasal sistitler ( cyclofosfamid )