Whatsapp Whatsapp
Telefon Hemen Ara

Üretra Hastalıkları

ÜRETRA DARLIĞI NEDİR ?

Üretral darlık, idrar torbasından idrarın vücut dışına atılmasını sağlayan kanalın işlevini tam göremeyecek kadar dar olmasıdır.

ÜRETRA DARLIĞININ NEDENLERİ NELERDİR ?

Üretra darlığı travma, geçirilmiş iltihabi hastalıklar, bazı ameliyatlar ve düzgün olmayan üretral girişimler sonucu gelişen nedbe dokusuna bağlı olarak ortaya çıkar.

ÜRETRA DARLIĞINA YOL AÇAN RİSK FAKTÖRLERİ NELERDİR ?

Cinsel yolla bulaşan hastalık (tekrarlayan üretritler)
Kasık bölgesine isabet eden travmalar
Üretraya takılan her türlü aletli müdahale (sonda, sistoskopi)
Doğumsal anomaliler (Kızlarda üretra ucunda darlık, erkek çocuklarda üretra başlangıcında kapakçık)

ÜRETRA DARLIĞI HASTALARINDA NE GİBİ YAKINMALAR GELİŞİR ?

İdrada incelme, idrar debisinde azalma, idrarda yanma, idrarını tam boşaltamama

ÜRETRA DARLIĞINDAN ŞÜPHELİNİLEN HASTALARA NE GİBİ İNCELEMELER YAPILIR ?

Muayenede; idrar akımının zayıfladığı, iltihabi akıntı, hassas ve kızarık penis tespit edilebilir.
Hastalara üroflovmetri adı verilen, bilgisayar kontrollü işeme ölçümü yapılır ve işeme sonu idrar torbasında kalan idrar miktarı ölçülür.
Tam idrar analizi, idrar kültürü, şüpheli durumlarda cinsel yolla bulaşan hastalık testleri yapılır.
Sistoskopla idrar kanalı komple gözle görülerek darlık bölgesi anlaşılır.
İlaçlı idrar kanalı röntgeni çekilerek de darlık tespit edilebilir.

ÜRETRA DARLIĞI TEDAVİSİNDE NELER YAPILIR ?

Üretra darlığının tedavisi endoskopik olarak darlık bölgesinin gözle görülmesi ve anestezi altında soğuk bıçakla kesilerek, darlığın genişletilmesi esasına dayanır. Bunun için başka kesi enerji teknikleride kullanılabilir. Prensip aynıdır. Hastalarda sonda biraz uzun tutulur ve en az 3 sene süre ile genişletme işlemleri için hastalar önceleri ayda 1 daha sonraları 2-3 ayda 1 kontrollere çağrılırlar. Aksi takdirde yapılan genişletme işlemi başarısız olur. Tümüyle kapanma veya kopma durumunda ise açık ameliyatla idrar kanalı yeniden yapılır.

ÜRETRA DARLIĞI İLE KARIŞABİLEN DURUMLAR NELERDİR ?

Yaşlanmayla birlikte kadınlarda östrojen eksikliğine bağlı olarak idrar yapma güçlüğü gelişir ve çoğunlukla ihmal edilir. Yaşlı kadınlarda bu olay idrar kaçırma sorununa da neden olabilir. Üretral divertikül veya karankül açısından düzgün jinekolojik muayene ve hormonal tetkikler gerekir .

Yaşlanan erkeklerde ise üretra darlıkları büyüyen prostat bezi hastalıklarıyla karışabilir dikkatli ürolojik muayene gerekir.

ÜRETRA DARLIĞINDAN KORUNMAK İÇİN ÖNERİLER NELERDİR ?

Şüpheli cinsel ilişkiden uzak durulmalı veya gerekli korunma yöntemlerine riayet edilmelidir.
Darlık erkenden fark edilip, en kısa sürede tedavi edilmelidir.
Normalde idrar akımı en az yarım metre ileriye olmalı ve idrar tam olarak boşaltılabilmelidir.