Whatsapp Whatsapp
Telefon Hemen Ara

Testis Torsiyonu

Testis torsiyonu çok önemli bir testis hastalığıdır. Bu hastalıkta testislere kan taşıyan damarların bulunduğu spermatik kord kendi etrafında burulmakta, spermatik damarlar kan taşıyamamakta ve eğer bu durum erken bir zamanda düzeltilmezse testis nekroze (kangren) olmaktadır. Torsiyon riski, inmemiş testislerde oldukça yüksektir. Püberte döneminde tosiyona her zamankinden daha fazla rastlanır.

Testis torsiyonu iki şekilde olur:

  1. İntravajinal Torsiyon: Testis ve epididimin tunika vaginalis (testisi saran zar) içerisinde torsiyondur. Genellikle puberte döneminde görülür. Çift taraflı olma eğilimi yüksektir.
  2. Ekstravaginal Torsiyon daha çok yenidoğanlarda görülür.

 

Klinik Bulgular

Testis torsiyonu çok acil bir tablodur.

Genellikle ani gelişen (özellikle uykudan uyandıran) testis ve kasık ağrısı, bulantı ve kusma olur.

Testisin ayakta duran bir çocukta yukardan aşağı değilde yatık durması torsiyon olasılığını kuvvetlendirir. Testis ve epididim hassastır cocuk torbalarına dokunulsun istemez. Normalde torbanın altında olan testisin dönme sonucunda üst kısma çekilmesi ve yukarı kaldırmakla testisteki ağrının artması (Prehn belirtisi) torsiyonu destekler.

Torsiyonla birlikte sıklıkla hidrosel ve ödem de vardır.

 

Testis Torsiyonu Ayırıcı Tanı

Testis torsiyonu en sık orşit ve epididimitle karışır. Ayırıcı tanı için zaman kaybedilmesi testisin kaybedilmesine neden olabilir. Bu nedenle hızlı davranılmalıdır.

Hikayede; olayın ani başlaması, tutulan testisin karşı testisten daha yukarı ve yatay pozisyonda yer alması, epididimin genellikle muayenede ele gelmemesi (palpe edilememesi), akıntının olmaması, idrarda yanma olmaması ,prehn bulgusunun pozitif olması ve ateşin olmaması ve DAHA ÖNCELERİDE ZAMAN ZAMAN BUNA BENZER TABLOLARIN YAŞANMIŞ OLMASI aslında hekimi torsiyon lehine düşünmeye itmelidir.

Doppler ultrasonografi ve testiküler sintigrafi; ile testis ve epididimlere gelen kan akımı ölçülebilir. Torsiyonda; kan akımında ciddi azalma saptanmasına karşın, orşit ve epididimitte artmış kan akımı görülür . Bu veriler kesin tanı açısından çok önemli kriterlerdir.

 

Testis Torsiyonu Tedavi:

Torsiyon çok acil bir tablodur. Normalde hasta ilk müracat ettiğinde ciddi bir gecikme yoksa (ilk 4 saat çok önemlidir) hekim elle dönmüş olan testisi tekrar eski haline döndürmeyi (DETORSİYON) denemelidir. İdeal olan yaklaşım detorsiyon sonrası elektif şartlarda ameliyat ile testislerin torbalar içindeki yerine fiksasyonu (sabitlenmesi) dur.

 

4 SAATİ GEÇEN VAKALARDA:

Torbalar üzerinden ya da kasıktan bir kesi ile yapılacak acil cerrahi girişimle testis ve epididimin gözden geçirilir (explore edilir).

Canlı iseler testis ve epididim detorsiyone edilirler ve torba içine tespit edilirler. Yukarıdaki resimdeki gibi kangrene olmuş iseler komple çıkarılırlar (ORŞİO EPİDİDİMEKTOMİ). Torsiyona neden olan anomali diğer testiste de olabileceğinden karşı taraftaki testisin de skrotum içerisine tespiti aynı seansta yapılır.