Whatsapp Whatsapp
Telefon Hemen Ara

Peyronie Hastalığı

Penisin cildinin altında yer alan tunica dokusu içerisinde plak şeklinde bağ dokusunun oluşmasıdır. Sebebi belli değildir. Romatizmal veya otoimmun bir hastalık olduğu düşünülmektedir. Genellikle 40 yaşından sonra görülür. Penis sırtında veya her iki yan tarafında olabilir. Nerede olursa sertleşmiş penis aksi istikamette bükülmüş olarak durur. Geç dönemde ağrı vardır. Bazen birleşme mümkün olmaz. Elle muayenede bu plakları sert kitleler halinde hissetmek mümkündür.

Zararsız bir hastalık olmasına rağmen hastanın şikayeti varsa tedavi edilmelidir. Nadiren kendiliğinden kaybolur.

PEYRONİE HASTALIĞINDA TEDAVİ

MEDİKAL TEDAVİ

Peyroni hastalığının kesin çözümü için gerekli tedavi henüz bulunmamıştır. Eğer ağrı veya penisteki kıvrılma (bükülme) minimalse yani hasta tarafından tolere edilebiliyorsa ve bu durum kişinin sexüel yaşantısını etkilemiyorsa; kişiye tedavi vermeden beklemenin ve senede 3 kere hastayı muayene edip takipte tutmanın bir zararı yoktur.

Medikal tedaviler söz konusu olduğunda unutulmaması gereken bir detay da plasebo etki denilen ilacın gerçek etkisinden çok psikolojik etkiyle rahatsızlığın düzelebilmesi etkisidir.

Peyroni tedavisinde ağızdan kullanılan ve etkisi olabileceği düşünülen ilaçlar şunlardır:

E VİTAMİNİ; POTABA; TAMOXİFEN; COLŞİSİN’ dir. Genel olarak bütün bu ilaçlarda plasebo dan farklı bir etki olmadığı gibi ciddi mide barsak problemleriyle de hastalar zorlanabilmektedirler.

EXTRA KORPOREAL ŞOK DALGA TEDAVİSİ Başlarda böbrek taşlarının kırılma prensibinden etkilenerek penisteki bu kireç plaklarınında dağılabileceği düşünülmüş ancak yapılan çalışmalarda bir fayda sağlamadığı görülmüştür.

İNTERFERON ALFA 2 B Bağışıklık sistemini destekleyen bu madde anti tümör etkisinede sahiptir. Lezyon içine uygulama veya damarda uygulamayla kullanılabilir. Ciddi gribal semptomlar yapabilmekte ve başarısı da sınırlıdır. Bunun dışında oldukça pahallı bir yöntemdir.

EXTERNAL VAKUM VEYA BAŞKACA MEKANİK CİHAZLARIN KULLANIMI

Buradaki gaye penisi ciddi anlamda germek ve bu gergin ortamda 10-15 dakika kadar tutmaktır. Çok küçük peyroni plaklılarda günde 2-3 seans olarak 6 ay kadar uygulandığında medikal tedaviye destek verici etkisi dışında ciddi bir fayda sağladığı gösterilememiştir.

Peyronie Hastalığı İNJEKSİYON TEDAVİLERİ:

Medikal tedavilerin dışında peniste oluşan bu kireç plağını dağıtabilmek veya eritebilmek için lokal olarak plağa uygulanabilecek tedaviler düşünülmüş ancak bu tedavilerin son derece ağrılı olmalarının yanısıra tedavin kendisinde yaratacağı travma dolayısıyla peyroni plağı oluşturabileceği bulunmuştur. Bir diğer dezavantajıda bu tedavilerin daha sonradan uygulanabilecek olan cerrahi müdahaleleri güçleştireceği de saptanmıştır. Lokal uygulamalarda en çok kullanılan ilaçlar: prostoglandin E1 (PGE1); verepamil; betametason; hyaloronidas ve nicardipin’dir.

ELEKTROMOTİV UYGULAMA (EMDA)

İontoforezis olarakta bilinen bu yöntemde deriye topikal olarak uygulanan bazı ilaçların içindeki moleküllerin doğru akıma tabii tutulmasıyla ciltten içeriye diffüse olması esasına dayanır. Prensip enjeksiyon tedavisiyle aynıdır. Ancak bu tedavinin önemli hiçbir yan etkisi yoktur. Tek dezavantajı pahalı bir uygulama olmasıdır. Genellikle ilk 1 seneki vakalarda daha başarılıdır. (% 45 ) Kullanılan ilaç karışımları enjeksiyon tedavisindekiler gibidir. Özellikle genç erkeklerde ve kireç plağının boyu 2 cm yi geçmeyen vakalarda % 65 e kadar varan başarılar bildirilmektedir.

 

XIAFLEX ( COLLAGENASE CLOSTRIDIUM HISTOLYTICUM)

XIAFLEX bir tür bakteriel kollagenaz enzimidir ve aşağıdaki 2 durumda kullanılabilmektedir ;

 

Yetişkin ve hissedilebilir plağı olan Dupuytren kontraktürü olan hastalarda

Hissedilebilir plağı ve peniste ereksiyon esnasında 30 dereceden fazla eğrilik oluşturmuş Peyronie hastalarında

Kollagenazlar kollajeni parçalayıp eritebilen özel bir takım proteinazlardır.

Tedavi protokolü her uygulama siklusu için 2 defalık Xiaflex injeksiyonu ve onu takip eden penis düzleştirme eksersizlerinden oluşur.

Uygulama için penisin yumuşak halde olması şarttır. Plağın yeri saptandıktan sonra 0.58 mg Xiaflex plağın içine gelecek şekilde yapılmalı ve 2 gün sonra injeksiyon tekrarlanmalıdır. 2. Uygulamadan 1-3 gün sonra hasta penisini yine yumuşak vaziyetteyken uzatma ve düzleştirme eksersizleri yapmalıdır.

Bu uygulama seansları en fazla 4 defa ( 2 şer injeksiyondan ) uygulanabilmektedir. Her bir uygulama siklusu arasında 6 hafta olmalıdır. Yani toplam tedavi maksimum 8 injeksiyon ve 4 penis eksersizini kapsamaktadır.

Bu uygulama esnasında ilaca bağlı yan etkilerin dışında peniste hematom ( kan oturması ) , peniste şişme ve ağrı meydana gelebilir. En önemli komplikasyon corpusların yırtılmasıdır ki tedavisinde cerrahi müdahale gerekebilir.

(NOT : İLAÇ TÜRKİYE DE SATILMAMAKTADIR)

PEYRONIE Tedavisinde Düşük Yoğunluklu Şok Dalga Tedavisi

 

ED -SWT CİHAZI ; vasküler nedenli PEYRONİE sorunu olan hastaların penis bölgesine düşük yoğunlukta, odaklandırılmış şok dalgalarının gönderilmesi için tasarlanmıştır.

ED-SWT cihazı vücut dışından şok dalgaları tedavisi yapan bir cihazdır. Bu cihaz girişimsel (invazive) olmayan bir metod ile düşük yoğunlukta şok dalgalarını penis üzerindeki şaft ve krus bölgesine uygular ve sonuçta penisin bu bölgelerinde kan akımının artmasına ve PEYRONİE nin tedavi edilmesine yardımcı olur.

ED _  SWT uygulama rahatlığı, etkinliği ve yan etkisinin olmaması nedenleriyle PEYRONİE tedavisinde çok önemli rol oynamaktadır .

ED – SWT de uygulama ağrısızdır ve penisteki Peyronie plağının üzerine şok dalgaları yönlendirlir. Alet dakikada 120 şok atabilmektedir. Seans süresi ortalama 30-40 dakika sürmektedir. Uygulama en az  haftada 1 veya 2 seans olarak yapılır . Plağın eskiliğine ve büyüklüğüne bağlı olarak 6-24 seans gerekir

CERRAHİ TEDAVİ :

Gecikmiş vakalarda ameliyat yapılmalıdır. Değişik ameliyat teknikleri mevcuttur.

Ana amaç penisin boyunu çok kısaltmadan ve sertleşme fonksiyonlarını koruyarak kozmetik olarak düzgün görünümlü bir penis yapmaktır.