ÜRİNER İNKONTİNANS TANIMI NE ANLAMA GELMEKTEDİR? HANGİ TİPLERİ BULUNMAKTADIR ?

Üriner inkontinans; idrarın istemsiz olarak kaçırılması şeklinde tanımlanabilir

İnkontinanslar birçok değişik şekilde sınıflanabilir , ancak ayırım kolaylığı açısından en pratik sınıflama şöyledir :

GERÇEK STRES İNKONTİNANS (GSI)

Urge inkontinans

Nöropatik inkontinans

Konjenital inkontinans

Paradoksal veya overflow inkontinans

Post travmatik veya iatrojenik inkontinans

Fistülöz inkontinans

 

İNKONTİNANSLAR İÇİNDE EN SIK KARŞIMIZA ÇIKAN FORMLAR GSI, URGE INKONTİNANS VE MİXT TİP DENİLEN İKİ DURUMUN BİRLİKTELİĞİDİR.

STRESS İNKONTİNANS TANIMI NEDİR ? EN ÇOK KİMLERDE GÖRÜLÜR?BELİRTİLERİ NELERDİR ?

GSI in fizyopatolojisi için  bir çok teori öne sürülmüştür.

Bu gün için en çok kabul gören görüş ise şöyledir: Üretranın hatalı pozisyonu dolayısıyla stres esnasında ( ıkınma vs ) üretraya intikal etmesi gereken basıncın yeterice doğru intikal etmemesi.

Genellikle çok sayıda ve zor doğum yapmış ve / veya yaşı ilerlemiş veya aşırı kilo alıp veren kadınlarda görülür. Kalça adalelerinin veya sinirlerinin doğum sırasında zedelenmesi sonucu , mesane boynu öksürme, hapşırma, gülme, merdiven çıkma, yük taşıma, cinsel ilişki sırasında yer değiştirerek veya kapanamayarak hasta idrar kaçırır.

URGENCY İNKONTİNANS TANIMI NEDİR? OLUŞUMU NEYE BAĞLIDIR ?

Urgency inkontinans : Ani idrar hissi duyma ve bu hissi bastıramama ve idrar edene kadar bir miktar idrar kaçırma olarak tanımlanabilir .

Burada mesanenin sinirlerinin aşırı uyarılaması söz konusudur Genellikle idrar yolları infeksiyonuyla birliktedir.

OVERFLOW İNKONTİNANS TANIMI NEDİR? HANGİ DURUMLARDA GÖZLENİR ?

Overflow inkontinans; hastada temelde devamlı rezidüel idrar vardır. Gerçek bir inkontinans değildir. Obstrüksyon (tıkanma) ve nörojenik problemlerde görülür. Taşma tarzında inkontinans olur.

STRESS İNKONTİNANS TEDAVİLERİ NELERDİR ?

1. medikal veya cerrahi dışı tedaviler

2. cerrahi tedaviler

Bugün için kabul gören görüş; cerrahi dışı tedavilerin:

operasyonu kaldıramayacak derecede rahatsız olan hastalar ile hafif şikayeti olan hastalar için kullanılabileceğidir.

STRESS İNKONTİNANSDA CERRAHİ DIŞI TEDAVİLER NELERDİR ?

CERRAHİ DIŞI TEDAVİLER

Hasta şişmansa; kilo vermesi

Östrojen preparatlarının ağızdan veya vajinal olarak kullanılması (özellikle menapozda hypoöstrojenizme bağlı mucozanın kapanma fonksiyonunu yitirmesi)

Alfa adrenerjik ajanlar 

Trisiklik antidepresanlar (imipramine) ve antimuskarinik ilaçlar (oxybutynin chloride) 

Fizyoterapi (keegle eksersizleri)

Elektriki stimülasyon , inkontinans koltukları, biofeefback

Vajinal konlar ve pezzerler

Üretral kateter takılması

STRESS İNKONTİNANS TEDAVİSİNDE NELER AMAÇLANMAKTADIR ?

Anatomik SI tedavisinde temel amaç: BOZULMUŞ OLAN ÜRETRA AÇISINI DÜZELTMEK BÖYLELİKLE KARIN İÇİ BASINCININ İNTİKALİNİ DÜZELTMEK tir.

İntensek yetmezlikte ise temel amaç:

üretranın direncini (rezistansını) arttırmak ve koaptasyonunu (kapanabilme kapasitesini) sağlamaktır.

STRESS İNKONTİNANSDA CERRAHİ TEDAVİLER NELERDİR ?

İnkontinans cerrahisinde açık ameliyatlardan kapalı tekniklere , karından yapılanlardan vajen içinden yapılanlara , hiçbir kesi yapılmadan olanlardan birkaç delikle yapılan laparoskopik tekniklere kadar yüzlerce çeşit ameliyat tekniği mevcuttur.

Retropubik transabdominal işlemler  (Karından yapılan açık teknikler)

(MMK 1949, Burch 1961, Richardson 1981)

Transvajinal Teknikler:

– Kelly plikasyon 1912

– İğne askı yöntemleri

(pereyra 1959, modifiye pereyra yöntemleri: stamey 1973, raz 1981, gittes 1987, modifiye gittes yahya 1989, leach 1991)

 

Sling metodları (askı ameliyatları)

Pubovajinal sling (rektus fasyası veya fasya lata piramidal kas vs kullanılmış)

Anteriorvajinal wall sling ( Raz )

Sentetik materyaller ile sling (poliglikolik asit – teflon vs)

TVT operasyonu

Laparoskopik metodlar

Burch ve sling’ ler

 

Peri üretral injeksiyonlar ( teflon -kollagen -silikon -cam – yağ

 

Artifisiyel Üretral Sfinkter (AUS (AMS 800))

ÜRETRAL KARANKÜL NEDİR, BELİRTİLERİ NELERDİR VE TEDAVİSİ NASIL YAPILMAKTADIR ?

Burada oluşan patoloji ; üretranın iç tabakası olan mukozanın gevşemesi ve dışa doğru sarkmasıdır. Normalde erken safhalarda herhangi bir şikayete yol açmazken , ilerleyip büyüdüğünde idrar yolu çıkışında kısmi daralmaya yol açar ve zaman zamanda idrarda ve / veya sonrasında kanamaya  (hematüri) ve  idrar yaparken yanmaya ( dizüri ) neden olabilir. Lokal veya spinal anestezi altında ofis şartlarında bile yapılabilen basit bir cerrahi müdahaleyle sarkan bu mukoza parçası çıkartılıp kalan mukoza yeniden ağızlaştırılır. Günü birlik bir cerrahi müdahaledir.