1961 yılında İstanbul’da doğan Leon Saporta, 1984 yılında İstanbul Tıp Fakültesini 4. lükle bitirdi. 1991 yılıda Üroloji uzmanı olan Dr. Saporta eğitimini geliştirmek amacıyla ve üro-onkoloji, endoskopik cerrahi ve jinekolojik üroloji alanlarında bilimsel araştırmalara katılmak üzere İsrail, İngiltere, Bulgaristan ve Amerika’da bulundu. Bu ortak çalışmaların sonuçları uluslararası kabul görmüş tıp dergilerinde yayınlandı.

İhtisas tezi olan “Cüzzamlı hastalardaki testis tutulumu“ çalışması dünya literatürüne yaptığı katkılarından dolayı İngiltere ve Türkiye’de TUBİTAK tarafından ödüllendirildi. Yine doçentliğe hazırlanırken yapmış olduğu endoskopik taş tedavi çalışmaları TÜBİTAK tarafından tekrar ödüllendirildi.

1996 yılında Doçentliğe hak kazanan Leon Saporta daha sonra 2001 yılında profesörlüğe yükseltildi ve Maltepe Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim dalını kurdu. 2005 yılına kadar üniversitedeki akademik kariyerine bölüm başkanı olarak devam eden Prof. Dr. Leon Saporta üniversite yönetim kurulu ve fakülte kurullarında yer aldı, yurt içi ve yurt dışında çeşitli kongre ve kurslarda oturum başkanlığı yaptı.

Prof. Dr. Leon Saporta‘nın 15’i yabancı 40‘ı ulusal dergilerde olmak üzere 55 basılı yayını, 25‘i yabancı ve 59’u ulusal kongrelerde olmak üzere toplam 84 bildirisi mevcuttur. Ayrıca görsel ve yazılı medyada ürolojiyle ilgili muhtelif makaleleri ve programları yayınlanmıştır.

Halen serbest ürolog olarak çalışan Prof. Dr. Leon Saporta değişik hastanelerde misafir öğretim üyesi olarak konsültasyonlarda ve operasyonlarda meslekdaşlarıyla işbirliği içinde meslek yaşamını sürdürmektedir.

İngilizce, İbranice ve İspanyolca bilen Prof. Dr. Leon Saporta’nın mesleki ilgi alanları; Endo-üroloji, Jinekolojik Üroloji ve özellikle Greenlight Laser Prostat ameliyatlarıdır.

Amerikan Üroloji ile Avrupa Üroloji dernekleri üyesi olan Saporta Türkiye’de de Türk Üroloji, Endoüroloji, Çocuk Ürolojisi, Androloji Üroonkoloji ve Jinekolojik Üroloji derneklerinin aktif üyesidir.

DOĞUM YERİ VE TARİHİ
İSTANBUL, 1961

EĞİTİM
1978 – 1984: İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ (4.’ lükle ve Pekiyi Derece ile)

MESLEK TECRÜBESİ
2001-2005: MALTEPE TIP FAKÜLTESİ ÜROLOJİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI
1987 – 2001: ŞİŞLİ ETFAL HASTANESİ İHTİSAS VE BAŞASİSTANLIK
1984 – 1986: KAHRAMANMARAŞ’ TA 2 YIL MECBURİ HİZMET

ÖZEL KURSLAR VE İMTAHANLAR
2005: UYGULAMALI LAPAROSKOPİ, GATA, ANKARA
2003: TÜP BEBEK HAZIRLAMA, İSTANBUL
2002: PERKÜTAN RENAL CERRAHİ, İSTANBUL
2001: PROFESÖRLÜK
1997: MARMARA ÜNİVERSİTESİ HASTANE İŞLETMECİLİĞİ SERTİFİKASI
1996: DOÇENTLİK
1995: AVRUPA ÜROLOJİ BİRLİĞİ ÜRETRA CERRAHİSİ, İSRAİL
1993: HILLEL YAFFE MEDICAL CENTER, ENDOÜROLOJİ ve JİNEKOLOJİK ÜROLOJİ, İSRAİL
1991: HILLEL YAFFE MEDICAL CENTER ENDOÜROLOJİ, RAMAT MARPE HOSPITAL, ESWL, İSRAİL
1983: NEW-YORK, LONG ISLAND JEWISH MEDICAL CENTER, DAHİLİYE, AMERİKA
1981: JERUSALEM, HADASSAH TIP FAKÜLTESİ, DAHİLİYE, İSRAİL

YAYINLAR
15‘i YABANCI, 40′ ı ULUSAL DERGİLERDE OLMAK ÜZERE;
TOPLAM 55 ADET BASILI YAYIN
25’i ULUSLARARASI, 59’u ULUSAL KONGRELERDE OLMAK ÜZERE;
TOPLAM 84 ADET BİLDİRİ

YABANCI LİSANLAR
İNGİLİZCE ve İBRANİCE (iyi derecede), İSPANYOLCA (orta derecede)

İLGİ ALANLARI
ENDOÜROLOJİ, JİNEKOLOJİK ÜROLOJİ ve özellikle GREENLIGHT LASER PROSTAT operasyonları

BİLİMSEL DERNEK ÜYELİKLERİ
AMERICAN UROLOGIC ASSOCIATION, EUROPEAN UROLOGIC ASSOCIATION TÜRK ÜROLOJİ DERNEĞİ, ENDOÜROLOJİ DERNEĞİ, ÇOCUK ÜROLOJİSİ DERNEĞİ, ANDROLOJİ DERNEĞİ, JİNEKOLOJİK ÜROLOJİ DERNEĞİ ÜROONKOLOJİ DERNEĞİ

15’i Yabancı, 40’ı Ulusal Dergilerde olmak üzere; TOPLAM 55 adet YAYIN
25’i Uluslararası, 59’u Ulusal Kongrelerde olmak üzere; TOPLAM 84 adet BİLDİRİ ekte sunulmuştur.*

*45 bildiriden 33 tanesi (değişik zaman dilimlerindeki çalışmaları içermesine rağmen) ana konuları itibariyle aynı zamanda basılı yayın halindedir.

YAYINLARLA İLGİLİ İSTATİSTİKİ BİLGİLER

A. YABANCI YAYINLAR: (TOPLAM: 15 YAYIN)

1.isim: 9 yayın; 2.isim: 1 yayın; 3.isim: 2 yayın; 4.isim ve sonrası: 3 yayın.

Yayınlanan Dergiler: (toplam 15 yayın)

 • European Urology: 4 adet.
 • British Journal of Urology: 1 adet.
 • Andrologia: 4 adet.
 • 5 th Mediteranean Congress of Urology. Congress Book: 2 adet.
 • International Urology and Nephrology: 2 adet.
 • Scandinavian Urology and Nephrology: 1 adet.
 • Journal of Endourology: 1 adet.

“Cite“ Edilen Yabancı Yayınlar: (toplam 4 yayın)
Yayın No 8, 10 ve 11 dir.
Yayın No 11 hakkında ayrıca editoriyal yorum da yayınlanmıştır.
Yayın No 3 ‘ün özeti ayrıca senelik önemli yayınların toplandığı Acta Leprologica ‘da yayınlanmıştır.

TUBİTAK Teşvik Ödülü Alan Yayınlar: (toplam 2 yayın)
Yayın No 3 ve 11 dir.
YAYIN TİPİ (toplam 15 yayın)
Prospektif: 10 adet; Retrospektif: 3 adet; Vaka: 2 adet.

B. YERLİ YAYINLAR: (TOPLAM 40 YAYIN)

1.isim: 17 yayın; 2.isim: 9 yayın; 3.isim: 2 yayın; 4.isim ve sonrası: 12 yayın.

Yayınlanan Dergiler (toplam 40 yayın)

 • Türk Üroloji Dergisi: 15 adet.
 • Üroloji Bülteni: 5 adet.
 • Klinik Gelişim: 10 adet.
 • Çocuğum ve Ben Dergisi: 3 adet.
 • ESWL ve Endoüroloji Dergisi: 1 adet.
 • Şişli Etfal Hastanesi dergisi: 1 adet.
 • Cerrahi Tıp Bülteni: 1 adet.
 • AIDS Dergisi: 1 adet.
 • Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi: 1 adet.
 • Merhaba Yaşamak Lepra Dergisi: 1 adet.
 • Genel Sağlık taraması İstanbul İli raporu: 1 adet.

YAYIN TİPİ (toplam 40 yayın)
Prospektif: 16 adet; Retrospektif: 8 adet; Vaka: 7 adet.
Çeviri: 1 adet; Epidemiolojik: 2 adet; Derleme: 5 adet.
Sağlık tarama sonuçları: 1 adet.

ULUSLARARASI KONGRELER: TOPLAM 22 BİLDİRİ

1.isim: 11 bildiri; 2.isim: 4 bildiri; 3.isim: 2 bildiri; 4.isim ve sonrası: 5 bildiri.

Uluslararası Kongrelerin Yapıldığı Yerler:
İtalya, Roma – İspanya, Barselona – İsrail, Kudüs – Bulgaristan, Sofya – Hollanda, Roterdam – Türkiye, İstanbul ve İzmir.

ULUSAL KONGRELER: TOPLAM 59 BİLDİRİ

1.isim: 11 bildiri; 2.isim: 8 bildiri; 3.isim: 3 bildiri; 4.isim ve sonrası: 37 bildiri.

Ulusal Kongrelerin Yapıldığı Yerler:
İstanbul – İzmir – Edirne – Antalya – Side – Marmaris – Kuşadası – Adana – Mersin – Nevşehir

YABANCI DİLLE YAYIN YAPAN DERGİLERDE BASILMIŞ YAYINLAR

 • 15* Gumus , E. , Miroglu , C. , Saporta , L. , Basaran , G. , Horasanlı , K. , Tanrıverdi , O. , Karadag , H. : Rectodynamic and radiological assessment in modified Mainz pouch II cases. Eur. Urol. 38 : 316 – 322 , 2000.
 • 14* Gumus , E., Mıroglu , C., Horasanlı , K., Ekinci, M., Saporta , L., Kılınc, F.: The effect of long term sitting on serum prostate speciphic antigen levels . European Urology . 36: 406 – 408 , 1999.
 • 13* C. Miroğlu, K. Horasanlı , E. Gümüş , L. Saporta , F. Kılınç , M. Kendirci . Early and late rectodynamic results for Mainz Pouch cases. 5 th Mediterranean Congress of Urology . Barcelona , Spain March 20-23,1997. Congress Book . Editor Pablo Carretero , pp. 141-144,1997.
 • 12* C. Miroğlu, K. Horasanlı , E. Gümüş , L. Saporta , F. Kılınç , G. Başaran .The evaluation of postoperative metabolic complications of Mainz II procedure and imagination studies . 5 th Mediterranean Congress of Urology . Barcelona , Spain March 20-23,1997. Congress Book . Editor Pablo Carretero , pp. 333- 335, 1997.
 • 11* C. Miroglu, L. Saporta. Transurethral ureteroscopy. Is local anaesthesia and IV sedation sufficiently effective and safe. European Urology. 31: 36-39, 1997. ( European Urology 1998; 34; 344-349 ‘da site edilmiştir. Urology News July / August 1997 , Vol. 1 Issue 5 p.17 de Editorial yorumu yayınlandı . TUBİTAK teşvik ödülü almıştır.)
 • 10* L.Saporta,C.Miroglu,M.Ekinci,M.Kendirci,H.Ustun. Penile fractures and our treatment policy. International Urology and Nephrology. 29:(1) 85-89,1997. ( J.Trauma 49: (2) 351-358 Aug. 2000 ‘ de site edilmiştir )
 • 9* L.Saporta,M.kendirci,H.Karadag,M.Ekinci,G.Yasar,C.Miroglu. Two cases of penile strangulation. Andrologia . 2: 30-31, 1997.
 • 8* L. Saporta , A. Arıdogan , N. Erlich , D. Yachia. Objective and subjective comparison of transurethral resection , transurethral incision and balloon dilatation of prostate. A prospective study. European Urology . 29 : 439-445, 1996. British Journal Of Urology 1999 ; 84 : 640 – 645‘ de site edilmiştir.
 • 7* L.Saporta, E.Gumus, H.Karadag, B.Kuran, C. Miroglu. Reiter syndrome following intracavitary BCG therapy. Scandinavian Journal of Urology and Nephrology. 30: 1996.
 • 6* L.Saporta,M.Ekinci,H.Karadag,G.Yasar,C.Miroglu. Early catheter removal after transvesical prostatectomy. Andrologia . 3: 24-26,1996.
 • 5* L.Saporta, H.Karadag,M.Ekinci,F.Kılınc,G.Yasar,C.Miroglu. Doxazosin therapy in Benign Prostatic Hyperplasia. Preliminary results. Andrologia . 2: 25-29,1996.
 • 4* L.Saporta , E.Gumus, H.Karadag, G.Basaran, G.Yasar, C. Miroglu. Our treatment alternatives and results in idiopathic hydrocele. Andrologia . 1: 20-22, 1995.
 • 3* L. Saporta , A. Yüksel : Androgenic status in patients with lepromatous leprosy British Journal of Urology 74:221-224 1994. ( Acta Leprologica Vol.9 no3 p. 157 , 1995 de Özeti yayınlandı. TUBİTAK teşvik ödülü almıştır.)
 • 2* C. Miroglu, R. Tokuc, L. Saporta : Comparison of an extrusion procedure and eversion procedures in the treatment of hydrocele. International Urology and Nephrology 26: 673-679, 1994.
 • 1* L. Saporta, M. Beyar, D. Yachia : New temporary coil stent (Urocoil) for treatment of recurrent urethral strictures . Journal of Endourology 7 (1): 57-59, 1993.

ULUSAL DERGİLERDE TÜRKÇE VEYA İNGİLİZCE BASILMIŞ YAYINLAR

 • 40* Saporta L, Abbasoğlu L. Erkek çocuklarında görülebilen genital anomaliler. Çocuğum ve Ben Dergisi , 11 , 46-47 , Şubat 2004
 • 39* Saporta L, Abbasoğlu L. Kız çocuklarında görülebilen genital anomaliler. Çocuğum ve Ben Dergisi , 10 , 30-31 , Ocak 2004
 • 38* Saporta L, Akşit S. İnmemiş Testis nedir ? Çocuğum ve Ben Dergisi , 8 , 26-29, Kasım 2003.
 • 37* Çetinel B, Demirkesen O, İlker Y, Koçak T, Saporta L,Soy D, Yılmaz H. Bir olgu nedeniyle spinal kord yaralanmalı paraplejik hastalarda ürolojik yaklaşımların gözden geçirilmesi. Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi. 3 (4) , 47-53, Ekim 2000.
 • 36* Horasanlı K , Türker M , Özmen G , Gümüş E , Karatekin G , Saporta L , Başak M , Miroğlu C. Yenidoğan üst üriner sisteminin değerlendirilmesinde anteroposterior pelvis çapı ölçümünün kullanılabilirliği . Üroloji Bülteni , 11 : 25 -28 , 2000 .
 • 35* Gümüş E, Horasanlı K, Kendirci M, Tanrıverdi O, Saporta L , Miroğlu C.: Mainz poş II prosedüründe iki modifikasyon. Türk Üroloji Dergisi ,26 (1) : 12-16, 2000.
 • 34* Gümüş E, Horasanlı K, Kendirci M , Çelik M, Saporta L, Miroğlu C.: Sigmoidorektal poş prosedüründe preoperatuar hazırlık ve postoperatuar tedavi : İlkelerimiz ve gözlemlerimiz. Türk Üroloji Dergisi, 25 (4) :392 – 397 , 1999.
 • 33* Gümüş E, Kendirci M , Tanrıverdi O , Horasanlı K , Saporta L , Miroğlu C : Defonksiyone rezervuarda dev impakte feçes olgusu. Türk Üroloji Dergisi , 25 (3) : 349-350 , 1999.
 • 32* C. Miroğlu, M. Kendirci , K. Horasanlı , L. Saporta , E. Gümüş , G. Başaran : Hipertansyonun Benign Prostat Hiperplazili olgularda Doxazosin tedavisine etkisi . Türk Üroloji Dergisi , 24 (4): 393 – 397 , 1998.
 • 31* C.Miroğlu, E.Gümüş, K.Horasanlı, H.Karadağ, L.Saporta, G. Başaran : Yüzeyel mesane tümörlerinde Kısa süreli -Yüksek doz İnterferon Alfa – 2 a profilaksisinin etkinliği . Üroloji Bülteni . 9 : 205 – 209 , 1998.
 • 30* C.Miroğlu, K.Horasanlı, E.Gümüş, L.Saporta, G.Başaran, F.Kılınç, M.Kendirci : Kliniğimizde uygulanan Mainz II Poş operasyonlarının değerlendirilmesi. Üroloji Bülteni . 9 : 77-80 , 1998.
 • 29* A.Yüksel , L.Saporta: Türkiyedeki Stres İnkontinans Prevalansı ? Yalova ilinde uygulanan pilot çalışma. Türk Üroloji Dergisi . 23:4, 421-424,1997.
 • 28* L.Saporta , H.Karadağ , M.Ekinci , E.Gümüş , M.Kendirci , C. Miroğlu. Gerçek stres inkontinans tedavisinde modifiye Gittes ameliyatının geç dönem sonuçları. Türk Üroloji Dergisi .22:4:392-398, 1996.
 • 27* L.Saporta, M.Ekinci, V.Uysal, C.Miroglu. Taşla birlikte üreter adenokarsinomu olgusu. Türk Üroloji Dergisi. 22: 3: 319-321, 1996.
 • 26* M.Kendirci, L.Saporta, C.Miroğlu. Aksesuar skrotum olgusu. Türk Üroloji Dergisi. 22:3: 328-329, 1996.
 • 25* L. Saporta , G. Başaran , V. Uysal , C. Miroğlu : Bir inverted papiloma olgusu . Üroloji Bülteni . 7: 123-4, 1996.
 • 24* A. Yüksel , L. Saporta : İstanbul ‘da iki ayrı fabrikada çalışan erkeklerde genelev ve genelkadın deneyimi . AIDS , II. Türkiye AIDS Kongresi Raporları . 42 -43 , Eylül 1995.
 • 23* L. Saporta, H. Karadağ, H. Üstün , E. Gümüş , C. Miroğlu: Ksantogranülomatöz Piyelonefrit olgularımız . Klinik Gelişim 8 : 3929-3931, 1995
 • 22* S. Güvel , L. Saporta , H. Üstün , G. Başaran , C. Miroğlu : İlginç prezentasyonlu bir testis tümörü olgusu . Şişli Tıp Günleri 5. Kongresi. 1-2 Haziran 1994 . Kongre Kitapçığı , 348-349 ,1995
 • 21* L. Saporta , C. Miroğlu : Genitoüriner protezler . Klinik Gelişim 7 (12) : 3414-3423, 1994.
 • 20* A. Kebudi, L. Saporta, M. Kendirci, A. Mayadağlı, İ. Evren, C. Miroğlu : Bir Men II A olgusu . Klinik Gelişim 7 (11): 3357-3359, 1994.
 • 19* L. Saporta, C. Miroğlu, C. Tamer, H. Üstün, S. Güvel, H. Karadağ : Üreter taşlarının tedavisinde transüretral üreteroskopi. Klinik Gelişim 7 (8): 3173-3176, 1994
 • 18* L. Saporta, C. Miroğlu, C. Tamer, S. Güvel, H. Üstün, M. Ekinci : Transüretral diagnostik üretroskopi. Klinik Gelişim 7 (8): 3177-3180, 1994
 • 17* L. Saporta, A. Arıdoğan, D. Yachia: Randomised clinical trial comparing TURP, TUIP and TUBDP, for BPH treatment. Klinik Gelişim 7 (2): 2901-2906, 1994.
 • 16* A. Müslümanoğlu, E. Ergenekon, C. Tamer, A. Dalkılıç, E. Kıvanç, L. Saporta : Transüretral prostat rezeksiyonu yapılan hastalarda profilaktik tek doz seftriakson uygulaması. Türk Üroloji Dergisi 20 (1): 81-82, 1994.
 • 15* L. Saporta, C. Miroğlu, R. Tokuç, C. Tamer, H. Üstün: Stres inkontinans olgularında modifiye Gittes operasyonu : Erken Sonuçlar. Klinik Gelişim 6 (6): 2469-2472, 1993.
 • 14* R. Tokuç, L. Saporta, C. Atalay, C. Miroğlu: Priapism . Klinik Gelişim 6 (5): 2454-2458, 1993.
 • 13* R. Tokuç, C. Miroğlu, L. Saporta, C. Tamer, S. Güvel: Vezikoüreteral reflü tedavisinde subüreteral teflon enjeksiyonu. Üroloji Bülteni 4 (4): 208-210, 1993.
 • 12* R.Tokuç, S. Güvel, L. Saporta, C. Atalay, C. Miroğlu: Cerrahi riskli ve komplike üriner infeksiyonlu hastalarda sulbaktam/sefoperazon kombinasyonunun etkinliği . Cerrahi Tıp Bülteni 2 (3): 153-155, 1993.
 • 11* C. Tamer, L. Saporta, S. Selçuk: Endoskop kullanmadan ürolojik spiral yerleştirilmesinde değişik bir alternatif. ESWL ve Endoüroloji Dergisi 2 (2-3-4): 107, 1993.
 • 10* L. Saporta, E. Ergenekon, C. Tamer, A. Müslümanoğlu, A. Dalkılıç: Leprada testis tutulumunun kliniko-patolojik değerlendirilmesi Türk Üroloji dergisi 18 (4) 365-368, 1992.
 • 9* L. Saporta, E. Ergenekon, A. Müslümanoğlu, C. Tamer, A. Dalkılıç: Lepromatöz leprada hormonal profil . Türk Üroloji Dergisi 18 (2): 334-337, 1992.
 • 8* L. Saporta, D. Yachia . Selim Prostat Hiperplazilerinde insidental prostat karsinomu. Türk Üroloji Dergisi 18 (2): 202-205, 1992.
 • 7* L. Saporta, D. Yachia: Açık prostatektomi ve düşük basınçlı transüretral prostatektomilerin karşılıklı değerlendirilmesi. Klinik Gelişim 4 (12): 1657-1660, 1991.
 • 6* L. Saporta, C. Tamer, C. Atalay: Varikoselli olgularda Pre ve Postoperatuar hormon ve spermiogram verileri. Klinik Gelişim 4 (12): 1653-1656, 1991.
 • 5* E.Ergenekon, S. Kayık, A. Müslümanoğlu, C. Tamer, L. Saporta: Semendeki çinko ve magnezyumun sperm sayısı, motilitesi ve infertilite ile ilişkisinin değerlendirilmesi. Türk Üroloji Dergisi 17 (3): 270-272, 1991.
 • 4* A. Semerciöz , F. Aslantürk , E. Ergenekon, A. Müslümanoğlu , L. Saporta: Genel Sağlık Taraması : İstanbul İli Değerlendirme Raporu: Sağlık Taramalarında Ürolojik Problemler. 372,376, 453-455, 1990.
 • 3* C. Tamer, L. Saporta, A. Müslümanoğlu, A. Dalkılıç: Çeşitli yönleriyle varikoselektomi sonrası fertilite. Türk Üroloji Dergisi . 16 (3): 335-338, 1990.
 • 2* C. Tamer, E. Kıvanç, E. Pirselimoğlu, L. Saporta, N. Eren: Aspirasyon ve sonrası sklerozan madde injeksiyonunun hidrosel tedavisindeki yeri. Türk Üroloji Dergisi 15 (3): 505-509, 1989.
 • 1* A. Yüksel, L. Saporta : Lepralı Hastalarda sakatlıkları en aza indirmenin temel ilkeleri . Merhaba Yaşamak 7-8 : 1-32 : 1987.

ULUSLARARASI KONGRE BİLDİRİLERİ

 • 25* Aksit S , Aydın M, Aksungar BF, Eren A, Saporta L, Eroglu A. :Effects of androgen replacement therapy on cardiac risk markers. 8th Congress of the European Society for sexual Medicine.Copenhagen, Danimarka, Dec. 4-7 2005.
 • 24* Aksit S , Eroglu A,SAPORTA L: Ureterovesical fıstule: intramural ureteral perforation of the incomplete y-type duplex ureter due to a large impacted ureteral stone, Video Sunumu; Sözel Prezantasyon: 23rd World Congress on Endourology and SWL & 21st Basic Research Symposium., Amsterdam, The Netherlands, August 23-26, 2005
 • 23* Aksit S, Eroglu A, Saporta L: Ureterovesical fistule: Intramural ureteral perforation of the incomplete Y-Type Duplex ureter due to a large impacted ureteral stone. 23 rd World Congress on Endourology and SWL ,21 st Basic research Symposium, 2005 Amsterdam , The Netherland. Aug 23-26, 2005
 • 22* E.Gumus, K.Horasanlı, L.Saporta, S.Ozipekci, C.Miroglu. : Ureteroscopic treatment for the treatment of an ureteral tumor. 11 th Video-Urology World Congress VUWC. Izmir ,Turkey . 3-5 June , 1999.
 • 21* E.Gumus, L.Saporta , K.Horasanlı, , G.Gidemez , C.Miroglu. : Application of ureteroscopy and unroofing technique in a patient with stone in the ureterocele. 11 th Video-Urology World Congress VUWC. Izmir ,Turkey . 3-5 June , 1999.
 • 20* Horasanlı,K., Gümüş, E., Başaran ,G., Karadağ., H., Kendirci , M. Saporta, L., Miroglu, C. : The efficacy of high dose -short term Interferon Alpha prophylaxis on superficial bladder cancer. Progress and Contoversies in Oncological Urology V ( PACIOU V ) An update on Renal , Bladder and Prostate Cancer . Rotterdam , Netherland 15-17 October 1998.
 • 19* Horasanlı,K., Gümüş, E., Başaran ,G., Kılınç,F., Kendirci,M., Saporta,L., Miroğlu,C. : Rectodynamic results for Mainz Pouch II cases. 1. Continent urinary diversion course, 1-3 May 1998. Taksim -Istanbul, Turkey.
 • 18* K. Horasanlı , C. Miroğlu, E. Gümüş , L. Saporta , F. Kılınç. The research of PSA values for middle aged sitting workers: an epidemiological study. 5 th Mediterranean Congress of Urology . Barcelona , Spain March 20-23,1997.
 • 17* K. Horasanlı , C. Miroğlu , E. Gümüş , L. Saporta , A.H.Karadağ. . Early and late rectodynamic results for Mainz Pouchh cases. 5 th Mediterranean Congress of Urology . Barcelona , Spain March 20-23,1997.
 • 16* K. Horasanlı , C. Miroğlu, E. Gümüş , L. Saporta , F. Kılınç .The evaluation of postoperative metabolic complications of Mainz II procedure and imagination studies . 5 th Mediterranean Congress of Urology . Barcelona , Spain March 20-23,1997.
 • 15* L.Saporta , C.Miroglu , M.Ekinci,G.Yasar. Testicular Tumour . Unusual presentation. Two case report. First National Congress of Andrology with International participation. Sofia,Bulgaria. May 16 -18 , 1996.
 • 14* L.Saporta , M.Ekinci, F.Kılınç, M.Kendirci, G.Yasar, C.Miroglu.Penile fractures and our treatment policy. First National Congress of Andrology with International participation. Sofia,Bulgaria. May 16 -18, 1996.
 • 13* L.Saporta, C.Miroglu, M.Kendirci, G.Yasar. Accessory scrotum with skletal anomalies. A case report. First National Congress of Andrology with International participation. Sofia,Bulgaria. May 16 -18 , 1996.
 • 12* L.Saporta, M.Kendirci,S.Guvel,K.Hur,G.Yasar,C.Miroglu. Penile Strangulation. First National Congress of Andrology with International participation. Sofia,Bulgaria. May 16 -18 , 1996.
 • 11* L.Saporta , H.Karadag, M. Ekinci, S.Guvel, K.Hur, G.Yasar, C.Miroglu. Early Catheter Removal After Transvesical Prostatectomy . Our Preliminary Results. Progress and Controveries in Oncological Urology IV . Rotterdam , The Netherlands. April 11-13, 1996.
 • 10* L.Saporta,H.Karadag,M.Ekinci,E.Gumus, G.Basaran, F.Kılınç, C. Miroglu. Doxazosin therapy in benign prostatic hyperplasia. Preliminary results. Progress and Controveries in Oncological Urology IV . Rotterdam , The Netherlands. April 11-13, 1996.
 • 9* L. Saporta , C. Miroglu , H. Ustun , K. Hur , G. Basaran , M. Kendirci : Is local anaesthesia and IV sedation effective and safe enough in transurethral rigid ureteroscopy. 13 th. World Congress on Endourology and ESWL. Jerusalem , Israel , Nov. 26 – Dec. 1 , 1995.
 • 8* L. Saporta , C. Miroglu , H. Ustun , E. Gumus , K. Hur , M. Kendirci : Our results in the treatment of ureteral stones with rigid transurethral ureteroscopy. 13 th. World Congress on Endourology and ESWL. Jerusalem , Israel , Nov. 26 – Dec. 1, 1995.
 • 7* L. Saporta, C. Miroglu , S. Guvel, E. Gumus , G. Basaran : Our results in diagnostic and/or therapeutic transurethral rigid ureteroscopy of the urinary tract beside calculi. 13 th. World Congress on Endourology and ESWL. Jerusalem , Israel , Nov. 26 – Dec. 1 , 1995.
 • 6* L.Saporta , C.Miroglu, S. Guvel, M. Ekinci , H. Karadag : Long term results of modified Gittes operation in the treatment of stress incontinence. 13 th. World Congress on Endourology and ESWL. Jerusalem , Israel , Nov. 26 – Dec. 1 , 1995.
 • 5* N. Erlich , A. Arıdogan , L. Saporta , D. Yachia : Our long term results of comparison of transurethral resection , transurethral incision and balloon dilatation of prostate . 13 th. World Congress on Endourology and ESWL. Jerusalem , Israel , Nov. 26 – Dec. 1 , 1995.
 • 4* L.Saporta, H. Ustun, E. Gumus, G. Yasar, C. Mıroglu: Our experience with a noninvasive method in the treatment of genuine stress incontinence .Uluslararası Katılımlı 5. Üroloji Ulusal Toplantısı , Sofya, Bulgaristan , 25-28 Ekim, 1995
 • 3* C. Miroglu, L. Saporta, S. Guvel, G. Basaran , G. Yasar : Our experience with rigid ureteroscopy . Uluslararası Katılımlı 5. Üroloji Ulusal Toplantısı , Sofya, Bulgaristan , 25-28 Ekim, 1995.
 • 2* C. Tamer, L. Saporta : The value of plasma CRP level in early diagnosis and follow-up of bladder carcinoma. 1. Mediterranean Congress of Urology. Roma , 4-7 July 1989.
 • 1* A. Müslümanoglu, L. Saporta, E. Pirselimoglu, E. Ergenekon: The effects of prazosin on patients with benign prostatic hypertrophy. 11. Session Des Journees Medicales Balkaniques. Istanbul, 25-27 Mai 1989.

ULUSAL KONGRE BİLDİRİ VE POSTERLERİ

 • 59* E Yadigaroğlu , E Uysal , S Sofuoğlu , E Gümüş , K Horasanlı , L Saporta , C Miroğlu . Varikoselektomi girişiminin başarısını belirlemede renkli Doppler ultrasonografinin kullanılabilirliliği. 16. Ulusal Üroloji Kongresi İzmir , 8 -12 Ekim 2000.
 • 58* S Özüpekçi , S Sofuoğlu , O Tanrıverdi , E Gümüş , K Horasanlı , L Saporta , C Miroğlu. BPH ön tanısyla açık prostatektomi uygulanan hastalarda postoperative free ve total psa değişiklikleri . 16. Ulusal Üroloji Kongresi İzmir , 8 -12 Ekim 2000.
 • 57* S Özüpekçi , G Gidemez , O Tanrıverdi , E Gümüş , K Horasanlı , L saporta , C Miroğlu . İnvaziv girişim uygulanamayacak semptomatik BPH’lı hastaların tedavisinde finasterid – doxazosin kombinasyonunun etkinliği. 16. Ulusal Üroloji Kongresi İzmir , 8 -12 Ekim 2000.
 • 56* E Gümüş, G Gidemez , G Özmen , O Tanrıverdi , K Horasanlı , L Saporta , C Miroğlu . Mesane tümörlü hastalarda serum anti P53 antikorlarının tümör P53 protein overekspresyonu ile korelasyonu ve klinik önemi . 16. Ulusal Üroloji Kongresi İzmir , 8 -12 Ekim 2000.
 • 55* O,Çiçekler ,S Sofuoğlu , O Tanrıverdi , K Horasanlı , L Saporta , C Miroğlu . Miniüreteroskopla litotripside optimal tedavi yöntemi 16. Ulusal Üroloji Kongresi İzmir , 8 -12 Ekim 2000.
 • 54* K.Horasanlı , E.Gümüş , O.Tanrıverdi , M.Kendirci , G.Gidemez, L.Saporta, C.Miroğlu : Rijit üreteroskopide uygulama sorunları. 1. İstanbul Ürolitiazis Sempozyumu . İstanbul , 28 – 29 Mayıs 1999.
 • 53* M.Kendirci , C.Yerlikaya, H. Okutan , O. Turgay , K.Hür , K. Horasanlı , L. Saporta , C. Miroğlu : Üriner sistem taşlarının yapısal özelliklerinin X-Ray difraksiyon scanning elektronmikroskopi ve spektral analizi ile belirlenmesi . 1. İstanbul Ürolitiazis Sempozyumu . İstanbul , 28 – 29 Mayıs 1999.
 • 52* K.Horasanlı, G.Başaran , F.Kılınç , O.tanrıverdi, S.Özüpekçi , L.Saporta , C. Miroğlu : Üreteroskopik litotripside fiat etkinlik oranını etkileyen faktörler . 1. İstanbul Ürolitiazis Sempozyumu . İstanbul , 28 – 29 Mayıs 1999.
 • 51* C.Miroğlu, E.Gümüş, K.Horasanlı, L.Saporta, G.Başaran: Mainz Poş II. Prosedüründe 2 Modifikasyon . 15. Ulusal Üroloji Kongresi , Antalya, 25-29 Ekim 1998
 • 50* E.Gümüş, G.Başaran , K.Horasanlı , M.Kendirci , F.Kılınç , L.Saporta , C. Miroğlu : Mainz Poş II prosedüründe postoperatuar tedavi ve izlem. 15. Ulusal Üroloji Kongresi , Antalya, 25-29 Ekim 1998.
 • 49* G.Başaran , E. Gümüş , K.Horasanlı , M. Kendirci , L.Saporta , C. Miroğlu: Üst üriner trakt tümörlerinde tedavi deneyimimiz. 15. Ulusal Üroloji Kongresi , Antalya, 25-29 Ekim 1998.
 • 48* F.Kılınç, K.Horasanlı, E.Gümüş, G.Başaran, M.Kendirci, L.Saporta, C.Miroğlu : Üriner diversiyonda metronidazol profilaksisinin etkinliği. 13. ANKEM Kongresi, Manavgat- Antalya, 1-5 Haziran 1998.
 • 47* M.Kendirci, K.Horasanlı, E.Gümüş, G.Başaran, F.Kılınç, L.Saporta : Transrektal prostatik iğne biopsisinde sefoksitin sodyum ile antimikrobial profilaksi. 13. ANKEM Kongresi, Manavgat- Antalya, 1-5 Haziran 1998.
 • 46* O.Tanrıverdi , K.Horasanlı, E.Gümüş, G.Başaran, M.Kendirci, L.Saporta, C.Miroğlu : Postoperatuar yüksek ateş tedavisinde sefepim hidroklorürün etkinliği . 13. ANKEM Kongresi, Manavgat- Antalya, 1-5 Haziran 1998.
 • 45* E.Gümüş, K.Horasanlı, G.Başaran, M.Kendirci, F.Kılınç, L.Saporta, C.Miroğlu : 188 Üreteral birimde üreteroskopi deneyimimiz. 3. Ulusal Endoüroloji Kongresi . 14-16 Mayıs 1998 Edirne
 • 44* G.Başaran, K.Horasanlı, M.Kendirci, O.Tanrıverdi, L.Saporta, C.Miroğlu : Penis boyunu belirlemede en uygun yöntem nedir ? 4. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi. İstanbul. 23-24 Ekim 1997.
 • 43* F.Kılınç, K.Horasanlı, E.Gümüş, K.Hür, G.Başaran, L.Saporta. Ürointestinal diversiyonda postoperatuar geç dönemde düşük doz ko-trimoksazol profilaksisinin etkinliği. 12. ANKEM Kongresi. Belek – Antalya, 2-6 Haziran 1997.
 • 42* M.K.Hür, K.Horasanlı, O.Tanrıverdi, E.Gümüş, L.Saporta, C.Miroğlu. Postprostatektomili hastalarda profilaktik sülfametoksazol + trimetoprim uygulaması. 12. ANKEM Kongresi. Belek – Antalya, 2-6 Haziran 1997.
 • 41* G.Başaran, K.Horasanlı, O.Tanrıverdi, M.K.Hür, S.Özüpekçe, L.Saporta, C.Miroğlu. Alt üriner sistem obstrüksiyonlu hastalarda üriner infeksiyon sıklığı. 12. ANKEM Kongresi. Belek – Antalya, 2-6 Haziran 1997.
 • 40* M.Kendirci, K.Horasanlı, F.Kılınç, G.Başaran, O.Tanrıverdi, C.Miroğlu, L.Saporta. Kliniğimizde izlenen böbrek tümörlerinin çok yönlü değerlendirilmesi. XII. Ulusal Kanser Kongresi. Belek , Antalya, 23-26 Nisan 1997.
 • 39* G.başaran , K.Horasanlı, O.Kızılkaya, E.Gümüş, O.Tanrıverdi, K.Hür, L.Saporta, C.Miroğlu. İnvazif mesane kanserlerinde neoadjuvan sisplatin metotreksat kemoterapisi. XII. Ulusal Kanser Kongresi. Belek , Antalya, 23-26 Nisan 1997 .
 • 38* E.Gümüş, K.Horasanlı, H.Karadağ, F.Kılınç, M.Kendirci, L.Saporta, C.Miroğlu. Yüksek riskli yüzeyel mesane tümörlerinde yüksek doz interferon tedavisinin sonuçları. XII. Ulusal Kanser Kongresi. Belek , Antalya, 23-26 Nisan 1997,
 • 37* G.Başaran , K.Horasanlı, H.Üstün, E.gümüş, F.Kılınç, L.Saporta, C.Miroğlu. Pediatrik yaş grubu Türk çocuklarında penis boyu ölçümü. 14. Ulusal üroloji Kongresi , Marmaris, 20-23 Ekim 1996.
 • 36* G.Başaran , K.Horasanlı, H.Üstün, H.Karadağ, M.Kendirci, L.Saporta, C.Miroğlu. Penis uzunluğunu belirlemede en uygun ölçüm yöntemi nedir ? 14. Ulusal üroloji Kongresi , Marmaris, 20-23 Ekim 1996.
 • 35* G.Başaran , H.Karadağ, M.Ekinci, E.gümüş, K.Hür, L.Saporta, C.Miroğlu. Akut piyelonefritte ampirik ampisilin + sülbaktam ile amikasin kombinasyonunun etkinliği. 11. ANKEM Kongresi. Kuşadası, 2-6 Haziran 1996. 11. ANKEM Kongresi. Kuşadası, 2-6 Haziran 1996.
 • 34* E. Gümüş, F.Kılınç, H.Karadağ, M.Ekinci, K.Hür, L.Saporta, C.Miroğlu. Üriner diversiyonlarda antibiotik profilaksisi. 11. ANKEM Kongresi. Kuşadası, 2-6 Haziran 1996.
 • 33* M.Ekinci, H.Karadağ, E.Gümüş, G.Başaran, K.Hür, L.Saporta, C.Miroğlu. Alt üriner trakttaki endoskopik girişimlerde tek doz netilmisin profilaksisinin etkinliği. 11. ANKEM Kongresi. Kuşadası, 2-6 Haziran 1996.
 • 32* K.Hür, M.Ekinci, H.Karadağ, G. Başaran, E.Gümüş, L.Saporta, C.Miroğlu. Fournier (skrotum) gangrenli olgularda üçlü antibioterapi. 11. ANKEM Kongresi. Kuşadası, 2-6 Haziran 1996.
 • 31* H. Karadağ, N.Sarıgüzel, O.Tanrıverdi, M.Ekinci, G.Başaran, E.Gümüş, L.Saporta, C.Miroğlu. Akut üretritli olgularda tek doz azitromisin tedavisi.
 • 30* M.Kendirci, H.karadağ, M.Ekinci, G.başaran, E.Gümüş , L.Saporta , C.Miroğlu. Perkütan sistostomi tübüyle kolay ve emniyetli perkütan nefrostomi . EndoÜro-96, II. Endoüroloji ve ESWL Kongresi , Mersin ve Adana , 17-20 Nisan 1996.
 • 29* M.Ekinci,H.Karadağ, E.Gümüş, G.Başaran, K.Hür, L.Saporta, C.Miroğlu. Lokal anesteziyle yapılan 966 üretrosistoskopik girişimin analizi. EndoÜro-96, II. Endoüroloji ve ESWL Kongresi , Mersin ve Adana , 17-20 Nisan 1996.
 • 28* A. Yüksel, L. Saporta: İstanbul’da iki fabrikada çalışan erkeklerde genelev ve genel kadın deneyimi . 2. Türkiye AIDS Kongresi. İstanbul, 21-24 Mart 1995.
 • 27* S. Güvel, L. Saporta, H. Üstün, H. Karadağ, M. Ekinci, G. Başaran, C. Miroğlu : Taş dışı üriner trakt patolojilerinde diagnostik ve/veya terapötik transüretral rijid üreteroskopi sonuçlarımız. 13. Ulusal Üroloji Kongresi. Antalya, 02-05 Kasım 1994.
 • 26* H. Karadağ, L. Saporta, H. Üstün, S. Güvel, M. Ekinci, K. Hür, C. Miroğlu : Üreter taşlarında rijid transüretral üreteroskopi ile terapötik sonuçlarımız. 13. Ulusal Üroloji Kongresi. Antalya, 02-05 Kasım 1994.
 • 25* L. Saporta, H. Üstün, S. Güvel, H. Karadağ, M. Ekinci,G. Başaran, C. Miroğlu: Transüretral rijid üreteroskopide lokal anestezi ve IV. sedasyon yeterince etkin ve emniyetli mi ?. 13. Ulusal Üroloji Kongresi. Antalya, 02-05 Kasım 1994.
 • 24* H. Üstün, L. Saporta, S. Güvel, H. Karadağ, M. Ekinci, G. Başaran, C. Miroğlu: Stress inkontinans olgularında endoskopik kontrollü kolposüspansiyon sonuçlarımız. 13. Ulusal Üroloji Kongresi. Antalya, 02-05 Kasım 1994.
 • 23* S. Güvel, L. Saporta, H. Üstün, G. Başaran, C. Miroğlu: İlginç prezentasyonlu bir testis tümörü olgusu. Şişli Tıp Günleri . İstanbul, 1-2 Haziran 1994.
 • 22* A. Kebudi, L. Saporta, A. Yentur, M. Kendirci, A. Otçu, İ. Evren, C. Miroğlu: Men Tip II A : Ender görülen bir olgu. Şişli Tıp Günleri . İstanbul, 1-2 Haziran 1994.
 • 21* L. Saporta, C. Miroğlu, H. Üstün, G. Başaran, E. Gümüş: Stress inkontinans olgularında modifiye Gittes operasyonu sonuçlarımız. 1. Ulusal Endoüroloji Kongresi. İstanbul, 24-25 Mart 1994.
 • 20* L. Saporta, A. Arıdoğan, D. Yachia: BPH tedavisinde TURP,TUIP ve TUBDP’ın yeri : Uzun dönem mukayeseli sonuçlarımız. 1. Ulusal Endoüroloji Kongresi. İstanbul, 24-25 Mart 1994.
 • 19* C. Tamer, C. Miroğlu, L. Saporta, S. Güvel, M. Ekinci: ACMI Micro 6 Üreteroskop ile diagnostik deneyimlerimiz . 1. Ulusal Endoüroloji Kongresi. İstanbul, 24-25 Mart 1994.
 • 18* L. Saporta, C. Miroğlu, H. Üstün, H. Karadağ, K. Hür: ACMI Micro 6 Üreteroskop ile terapötik deneyimlerimiz.1. Ulusal Endoüroloji Kongresi. İstanbul, 24-25 Mart 1994.
 • 17* R. Tokuç, S. Güvel, C. Tamer, L. Saporta, C. Atalay, C. Miroğlu: Sulbaktam/Sefoperazon kombinasyonunun komplike üriner infeksiyonların tedavisindeki etkinliği. 8. Türkiye Antibiotik ve Kemoterapi (ANKEM) Kongresi. Antalya, 22-28 Mayıs 1993.
 • 16* R. Tokuç, H. Üstün, S. Güvel,L. Saporta, C. Tamer, C. Miroğlu: Üriner diversiyon veya kateter uygulanmayan ürolojik ameliyatlarda perioperatif safazolin profilaksisi. 8. Türkiye Antibiotik ve Kemoterapi (ANKEM) Kongresi. Antalya, 22-28 Mayıs 1993.
 • 15* R. Tokuç, H. Üstün, L. Saporta, C. Tamer, H. Karadağ, M. Ekinci, C. Miroğlu: Geçici kateter uygulanan ürolojik cerrahi hastalarında sefazolin + trimetoprim/sülfametaksazol profilaksisi. 8. Türkiye Antibiotik ve Kemoterapi (ANKEM) Kongresi. Antalya, 22-28 Mayıs 1993.
 • 14* C. Tamer, C. Miroğlu, R. Tokuç, L. Saporta, C. Atalay, H. Üstün: ACMI Micro 6 Üreterorenoskop ile deneyimlerimiz. 12. Ulusal Üroloji Kongresi. Nevşehir, 27-30 Eylül 1992.
 • 13* L. Saporta, C. Miroğlu, R. Tokuç, C. Tamer, H.Üstün: Stress üriner inkontinans olgularında endoskopik kontrollü insizyonsuz mesane boynu iğne süspansiyonu: Erken sonuçlar. 12. Ulusal Üroloji Kongresi. Nevşehir, 27-30 Eylül 1992.
 • 12* C. Tamer, L. Saporta, R. Tokuç, S. Güvel, H. Üstün, C. Miroğlu: D-J Stentli hastalarda vezikoüreteral reflü. 12. Ulusal Üroloji Kongresi. Nevşehir, 27-30 Eylül 1992.
 • 11* R. Tokuç, C. Miroğlu, L. Saporta, C. Tamer, S. Güvel: Vezikoüreteral reflü olgularında subüreteral teflon enjeksiyonu. 12. Ulusal Üroloji Kongresi. Nevşehir, 27-30 Eylül 1992.
 • 10* L. Saporta, D. Yachia: Selim prostat hiperplazilerinde insidental prostat karsinomu. 11. Ulusal Üroloji Kongresi. Side, 14-18 Ekim 1991.
 • 9* L. Saporta, E. Ergenekon, C. Tamer, Y. Müslümanoğlu, A. Dalkılıç: Leprada testis tutulumunun kliniko-patalojik değerlendirirlmesi. 11. Ulusal Üroloji Kongresi. Side, 14-18 Ekim 1991.
 • 8* L. Saporta, M. Beyar, D. Yachia: Tekrarlayan üretral darlıkların tedavisinde kullanılabilecek yeni bir coil stentin takdimi. 11. Ulusal Üroloji Kongresi. Side, 14-18 Ekim 1991.
 • 7* E. Kıvanç, G. Kıvanç, A. Müslümanoğlu, E. Ergenekon, S. Bozok, L. Saporta: Benign prostat hiperplazisinde bakteriyel doku kültürünün önemi ve kliniğe etkileri. 11. Ulusal Üroloji Kongresi. Side, 14-18 Ekim 1991.
 • 6* E. Pirselimoğlu, A. Müslümanoğlu, E. Ergenekon, A. Dalkılıç, K. Ekşioğlu, L. Saporta: BPH ve prostat kanserli hastalarda PSA ve PAP değerlerinin irdelenmesi. 11. Ulusal Üroloji Kongresi. Side, 14-18 Ekim 1991.
 • 5* L. Saporta, D. Yachia: Açık prostatektomi ve düşük basınçlı transüretral prostatektomilerin karşılıklı değerlendirilmesi. 11. Ulusal Üroloji Kongresi. Side, 14-18 Ekim 1991.
 • 4* L. Saporta, E. Ergenekon, a. Müslümanoğlu, C. Tamer, A. Dalkılıç: Lepromatöz leprada hormonal profil. 11. Ulusal Üroloji Kongresi. Side, 14-18 Ekim 1991.
 • 3* L. Saporta, C. Tamer: Varikoselli olgularda pre ve postoperatuar hormon ve spermiogram verileri. 11. Ulusal Üroloji Kongresi. Side, 14-18 Ekim 1991.
 • 2* C. Tamer, L. Saporta, E. Ergenekon, A. Müslümanoğlu, A. Dalkılıç: Çeşitli yönleriyle varikoselektomi sonrası fertilite. 10. Ulusal Üroloji Kongresi . Antalya, 23-27 Ekim 1989.
 • 1* A. Müslümanoğlu, E. Ergenekon, C. Tamer, A. Dalkılıç, E. Kıvanç, L. Saporta : Transüretral prostat rezeksiyonu yapılan hastalarda profilaktik tek doz seftriakson uygulaması. 10. Ulusal Üroloji Kongresi. Antalya, 23-27 Ekim 1989.

ÖDÜL

 • 2* Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu. Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü 21 Kasım 1997
 • 1* Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu. Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü 23 Ocak 1995

ÖZEL BELGELER

 • 24* Sağlık Kurumları Yöneticiliği Sertifika Programı 27 Mart – 26 Haziran 2007 Bahçeşehir Üniversitesi
 • 23* 4. Perkütan Renal Cerrahi Kursu. Hacettepe, Endoüroloji Derneği, Ankara, 20 – 21 Ekim, 2006
 • 22* Uygulamalı Laparoskopi Kursu, GATA, Ankara 7-16 Şubat 2005
 • 21* Uygulamalı laparoskopi Sempozyumu, GATA, Ankara 4-6 Şubat 2005
 • 20* Tüp bebek hazırlama Kursu : İstanbul, 15 Ekim, 2003
 • 19* 6. Ankara Üroonkoloji Kursu. Belek – Antalya , 25 – 28 Eylül 2003.
 • 18* İstanbul Perkütan Renal Cerrahiler Kursu : İstanbul , 21-22 Mart 2002
 • 17* İdrar kaçırma ve idrar boşaltım bozuklukları sempozyumu: Ankara, 6-7 Mart 1999.
 • 16* Erkek İnfertilitesi Kursu : 15. Ulusal Üroloji Kongresi , Antalya, 26 Ekim 1998
 • 15* Rekonstrüktif Üroloji Kursu: 15. Ulusal Üroloji Kongresi , Antalya, 26 Ekim 1998
 • 14* Ürolojide Laser Kullanımı Kursu: 15. Ulusal Üroloji Kongresi , Antalya, 26 Ekim 1998
 • 13* 3. Ankara Üroonkoloji Kursu : Ankara ,2-4 Ekim 1997 .
 • 12* Hastane Yöneticiği Sertifika Programı: Marmara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi: 19-28 Eylül 1997
 • 11* Androloji , Sperm analizi ve teknikleri konulu kurs. İstanbul . 9-10 Eylül 1996.
 • 10* Urethral Surgery Course. Hedera , Israel . May, 24-26,1995.
 • 9* Hillel Yaffe Medical center , Dept. of Urology. Özel Eğitim Belgesi. 8 Aralık 1993.
 • 8* New Perspective on Benign Prostatic Hyperplasia : Pathophysiology and treatment- Advanced Course . Cambridge , England. Sept. 3-5 , 1993 .
 • 7* Recent Advances in Cardiovascular Surgery , Pulmonary Diseases, Gastroenterology and Urology. Istanbul , July, 1-2 , 1993.
 • 6* 1. Uluslararası Ankara Üroonkoloji Kursu. Ankara. 25-26 Haziran 1992.
 • 5* İşyeri Hekimliği Kursu , Aralık ,1991.
 • 4* Hillel Yaffe Medical Center , Dept. of Urology Özel Eğitim Belgesi . 20 Mart 1991.
 • 3* Ramat Marpe Hospital , Out Patient Clinic . Özel Eğitim Belgesi , 21 Mart 1991.
 • 2* Lepra Kursu. İstanbul. 2-4 Haziran 1986.
 • 1* Hadassah Medical Faculty, Dept. of Internal Medicine. Özel Eğitim Belgesi. 31 Ağustos 1981.

KONGRE KATILIMLARI

 • 40* 2007 Annual Meeting of the American Urological Association, Anneheim, California, USA, May 19-24 2007
 • 39* 24 th World Congress of Endourology. Cleveland USA , August 17 – 20, 2006
 • 38* 19. Ulusal Üroloj Kongresi Antalya, 10 – 15 Haziran 2006
 • 37* 6. Ulusal Androloji Kongresi . İzmir. 8-11 Haziran 2005
 • 36* 2005 Annual Meeting of the American Urologic Association, San Antonio, Tx, USA May 21-26 2005
 • 35* XXth EAU Congress ,Istanbul ,Turkey , 16-19 March 2005
 • 34* I.İstanbul Laparoskopik Üroloji Günleri . İstanbul . 14-15 Mart 2005
 • 33* Uygulamalı Laparoskopi sempozyumu . Ankara , 4-6 Şubat 2005
 • 32* 18. Ulusal Üroloji Kongresi . Antalya , 2-7 Ekim 2004
 • 31* 6 th Congress of the European Society for sexual medicine . İstanbul , November 16 – 19 , 2003
 • 30* 18. ANKEM Klinikler ve Tıp Bilimleri Kongresi . Antalya , 25-29 Mayıs 2003.
 • 29* 17. Ulusal Üroloji Kongresi . Antalya , 5-10 Ekim 2002
 • 28* 17. ANKEM Klinikler ve Tıp Bilimleri Kongresi . Antalya , 26-30 Mayıs 2002
 • 27* 16. Ulusal Üroloji Kongresi İzmir , 8 –12 Ekim 2000
 • 26* 95 th Annual Meeting of the American Urological Association Atlanta – Georgia , April 29 – May 4 , 2000
 • 25* 1. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi . İstanbul , 8 – 11 Haziran 1999
 • 24* 94 th Annual Meeting of the American Urological Association Dallas, TX. May 1- 6 ,1999
 • 23* XIV th EAU Congress , Stockholm, Sweeden . April 7-11, 1999.
 • 22* 15. Ulusal Üroloji Kongresi , Antalya, 25-29 Ekim 1998
 • 21* 93 th Annual Meeting of the American Urological Association San-Diego, California. May 30-June 4, 1998.
 • 20* 9 th Annual Meeting of the European Society of Paediatric Urology. Salzburg, Austria. April , 16-18 , 1998.
 • 19* 4. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi. İstanbul. 23-24 Ekim 1997.
 • 18* 12. ANKEM Kongresi . Belek, Antalya. 2-6 Haziran 1997.
 • 17* 5 th Mediteranean Congress of Urology. Barcelona , Spain. March , 20-23, 1997.
 • 16* III. Vakıf Gureba Tıp Kongresi. İstanbul 3-6 Aralık 1996.
 • 15* 14. Ulusal Üroloji Kongresi . Marmaris. 20-23 Ekim 1996.
 • 14* Androloji ve Erkek infertilitesi Sempozyumu. İstanbul. 9-10 Eylül 1996.
 • 13* First national Congress of Andrology with International Participation . Sofia, Bulgaria, May, 16-18, 1996.
 • 12* Progress and Controversies in Oncological Urology IV. Rotterdam , The Netherland April 11-13, 1996.
 • 11* 13 th World Congress on Endourology and ESWL, Jerusalem, Israel. Nov. 26-Dec 1 , 1995.
 • 10* New-York Section AUA Annual Meeting. İstanbul, Oct. 9-13,1995.
 • 9* 2. Türkiye AIDS Kongresi , İstanbul 21-24 Mart , 1995.
 • 8* 13. Ulusal Üroloji Kongresi. Antalya , 2-5 Kasım , 1994.
 • 7* 1. Ulusal Endoüroloji Kongresi . İstanbul 24-25 Mart 1994.
 • 6* 3 rd Mediterranean Congress of Urology . Istanbul . June 30- July 03, 1993.
 • 5* 10. Ulusal Kanser Kongresi. İstanbul, 3-7 Mayıs 1993.
 • 4* International Congress on Andrology in Turkey. Antalya. April 21-24, 1993.
 • 3* 12. Ulusal Üroloji Kongresi. Nevşehir. 27-30 Eylül 1992.
 • 2* 11th International Symposion of Operative Andrology. Istanbul. March 18-21, 1992.
 • 1* 11. Ulusal Üroloji Kongresi. Antalya . 14-18 Ekim 1991.

ÖZEL KURSLAR VE İMTAHANLAR

 • 2007: SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİCİLİĞİ BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
 • 2006: PERKÜTAN RENAL CERRAHİ, ANKARA

BİLİMSEL DERNEK ÜYELİKLERİ

 • AMERICAN UROLOGIC ASSOCIATION CORRESPONDING MEMBER
 • EUROPEAN UROLOGIC ASSOCIATION ACTIVE MEMBER
 • TÜRK ÜROLOJİ DERNEĞİ
 • ENDOÜROLOJİ DERNEĞİ
 • ÇOCUK ÜROLOJİSİ DERNEĞİ
 • ANDROLOJİ DERNEĞİ
 • JİNEKOLOJİK ÜROLOJİ DERNEĞİ
 • ÜROONKOLOJİ DERNEĞİ