Telefon
Green Light Sertleşme Problemi

Biyografi

1961 yılında İstanbul’da
doğan Leon Saporta, 1984 yılında
İstanbul Tıp Fakültesini 4. lükle bitirdi.
1991 yılıda Üroloji uzmanı olan Dr. Saporta
eğitimini geliştirmek amacıyla ve üro-onkoloji, endoskopik cerrahi ve
jinekolojik üroloji alanlarında bilimsel araştırmalara katılmak üzere İsrail,
İngiltere, Bulgaristan ve Amerika’da bulundu. Bu ortak çalışmaların
sonuçları uluslararası kabul görmüş tıp dergilerinde yayınlandı.
devamı »

ORŞİT / EPİDİDİMORŞİT


BELİRTİLERİ


Skrotumda (torbalarda) ağrı; genellikle skrotumun sadece tek tarafında şişlik; Skrotumda bir ağırlık hissi. Orşit, testislerin, Epididimit ise epididimin iltihaplanmasıdır. Genellikle ikisi beraber gelişir. Orşitin en çok görülen sebebi muhtemel kabakulaktır. Ancak, prostat veya epididim enfeksiyonlarına da bağlı olabilir. Orşit pek sık görülmeyen birçok hastalığın yan etkileri arasında olabilir.

TEDAVİ


Bakteri enfeksiyonları ile birlikte ortaya çıkan orşit, genellikle 1-2 hafta sürecek antibiyotiklerle ve ağrı kesicilerle tedavi edilir. Ancak kabakulak gibi viral (virüslerin neden olduğu) enfeksiyonlarla birlikte olduğu zaman sadece istirahat etmek ve ağrı kesici ilaçlar almak gibi geleneksel yollar izlenir.

Orşit / Epididimit


EPİDİDİMORŞİT NEDENLERİ NELERDİR?


Enfeksiyonlar en önemli etkenidir.

Kabakulak geçiren çocukların %20’sinde etken virüs kan yolu ile testise yerleşebilmektedir.

Bakteriyel enfeksiyon: Üriner enfeksiyon, vas deferens yolu ile bazı durumlarda testise gelip yerleşebilmektedir.

Prostat ve üretral enfeksiyonlar vas deferens yolu ile testise yerleşebilir. Seks yolu ile bulaşan enfeksiyonlar Chlamidya ve Gonore en sık etkendir.

Prostat ve üretra operasyonları sonucu da yeterli antibiyotik tedavisi uygulanmadığında mikroorganizmaların testise yerleşmesi mümkün olabilmektedir.

Vücut içerisinde bazı mikroplar örneğin tüberküloz basili nadir de olsa kan yolu ile testise gelip yerleşebilmektedir.


Tedavi, etkene göre yapılmalıdır. Viral kaynaklıysa; istirahat ve ağrı kesiciler, bakteriyel kaynaklıysa uygun antibiotik ve yukarıda sayılanlar yapılmalıdır. Tüberküloza bağlı bir enfeksiyonda ise verem hastalığına özgün tedaviler kullanılmalıdır.
Facebook Twitter Google Plus
bilgi@leonsaporta.com www.leonsaporta.com © ~ Tüm hakları saklıdır.